Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań cywilizacyjnych oraz paradygmatów zarządzania

Anna Kosieradzka , Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Abstract

The purpose of this article is to present a new scientific concept of placing the issue of crisis management within the framework of social logistics understood not only in terms of effective safety and security of public services, but also provide comfort according to modern criteria of the progress of civilization resulting mainly from technological progress. The analyzes were performed based on literature studies, and the inference was performed by incomplete induction. Paper results from analysis conducted on the occasion of the project of design of a national risk assessment methodology in the protection of critical infrastructure state. In the course of the project we identified the need to further defining public crisis management, taking into account its multidisciplinary relationships and determinants of transformation processes of modern civilization. These relationships and determinants were associated with the crystallized concept of social logistics and were established with the conditions for the treatment of public crisis management as a particular aspect of providing public services to a level acceptable from the point of view of the current social development. What's more, studies show that the discipline of management studies is most appropriate for the methodological normalization of multidisciplinary perception of public crisis management.
Author Anna Kosieradzka (FoM / PMD)
Anna Kosieradzka,,
- Production Management Department
, Janusz Zawiła-Niedźwiecki (FoM / BITD)
Janusz Zawiła-Niedźwiecki,,
- Business Information Technology Department
Pages264-279
Publication size in sheets0.75
Book Lichtarski Janusz, Szumowski Witold (eds.): Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 421, vol. 2016, no. 421, 2016, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7695-566-7, 668 p.
Keywords in Polishpubliczne zarządzanie kryzysowe, logistyka społeczna, zrównoważone zarządzanie, zarządzanie strategiczne
Keywords in Englishpublic crisis management, social logistics, sustainable management, strategic management
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie nowej koncepcji naukowego ulokowania problematyki zarządzania kryzysowego w ramach logistyki społecznej pojmowanej nie tylko w kategoriach skutecznego zapewniania bezpieczeństwa usług publicznych, ale i zapewniania komfortu w świetle współczesnych kryteriów postępu cywilizacyjnego związanego przede wszystkim z postępem technicznym. Artykuł wynika z analiz prowadzonych przy okazji projektu opracowania krajowej metodyki oceny ryzyka w ochronie infrastruktury krytycznej państwa. Analizy przeprowadzono opierając się na studiach literaturowych, a wnioskowanie metodą indukcji niezupełnej. W toku projektu stwierdzono potrzebę dokładniejszego zdefiniowania zagadnienia publicznego zarządzania kryzysowego z uwzględnieniem jego multidyscyplinarnych powiązań oraz determinant współczesnych procesów przekształceń cywilizacyjnych. Skojarzono je z krystalizującą się koncepcją logistyki społecznej i ustalono przesłanki traktowania publicznego zarządzania kryzysowego jako szczególnego aspektu zapewniania usług publicznych na poziomie akceptowalnym z punktu widzenia aktualnego rozwoju społecznego. Co więcej, analizy te wskazują, że dyscyplina nauk o zarządzaniu jest najwłaściwsza do normalizacji metodologicznej multidyscyplinarnego postrzegania publicznego zarządzania kryzysowego.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 14-02-2020, MonographChapterAuthor
Publication indicators GS Citations = 1.0
Citation count*1 (2020-09-26)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?