Metody analizy i oceny ryzyka stosowane w zarządzaniu kryzysowym na poziomie gminnym

Urszula Kąkol , Marcin Marczewski

Abstract

This article examines crisis management on the municipal level. The rapid reaction of territorial administration units to crisis and the correct assessment of the possibility of it occurring is more and more important. The goal of the article is to identify the risk analysis and assessment methods which are or could be used for crisis management purposes on the municipal level. The risk assessment needs of territorial administration units are defined and the survey results of practical utility of risk analysis and assessment methods is presented. The best risk analysis and assessment practices in the world are also discussed.
Author Urszula Kąkol (FoM / PMD)
Urszula Kąkol,,
- Production Management Department
, Marcin Marczewski
Marcin Marczewski,,
-
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1898-6447
Issue year2016
No11 (959)
Pages53-69
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishzarządzanie kryzysowe, metody analizy ryzyka, metody oceny ryzyka, dokumentacja zarządzania kryzysowego
Keywords in Englishcrisis management, risk analysis methods, risk assessment methods, crisis management documentation
Abstract in PolishW artykule poruszono zagadnienia zarządzania kryzysowego na poziomie gminy, co jest istotne wobec rosnącego znaczenia problematyki szybkiej reakcji jednostek administracji terytorialnej na zaistnienie sytuacji kryzysowej oraz prawidłowej oceny możliwości jej wystąpienia. Celem artykułu jest identyfikacja metod analizy i oceny ryzyka stosowanych oraz możliwych do zastosowania w ramach zarządzania kryzysowego na poziomie gminy. Przedstawione zostały potrzeby jednostek administracji terytorialnej w zakresie dokonywania oceny ryzyka. Zaprezentowano wyniki przeglądu stosowanych i możliwych do zastosowania metod pod kątem ich praktycznej użyteczności. Zostały również przedstawione najlepsze praktyki analizy i oceny ryzyka na świecie.
DOIDOI:10.15678/ZNUEK.2016.0959.1104
URL https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1204/915
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?