Review of Unconventional Gaseous Fuels and Related Problems of Reciprocating Engines Operation

Zuzanna Wrożyna , Paweł Mazuro

Abstract

The article contains an overview of unconventional gaseous fuels used for power generation in reciprocating engines. The fuels included: gases originating from the fermentation of organic substances, gases from the gasification of solid fuels and gases which are a byproducts of other processes. Examples of composition of the gaseous fuels and pollution occurring in them were presented and compared with the fuel quality required by manufacturers of gas engines. An analysis of the impact of specific components for the operation of reciprocating engines was made. Solutions to existing problems both which are currently used in operating systems as well as being the only subject of research were proposed. The use of presented gaseous fuels was rated as a probable alternative to fossil fuels and efficient way of process waste utilization
Author Zuzanna Wrożyna ITC
Zuzanna Wrożyna,,
- The Institute of Heat Engineering
, Paweł Mazuro ITC
Paweł Mazuro,,
- The Institute of Heat Engineering
Journal seriesArchivum Combustionis, ISSN 0208-4198 []
Issue year2016
Vol36
No2
Pages105-120
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishsilniki gazowe, alternatywne paliwa gazowe, zanieczyszczenia, paliwa o niskiej wartości opałowej
Keywords in Englishgas engines, alternative gaseous fuels, impurities, low calorific value fuels
Abstract in PolishArtykuł zawiera przegląd nietypowych paliw gazowych spalanych w silnikach tłokowych napędzających generatory energii elektrycznej. Do takich paliw zaliczono: gazy pochodzące z fermentacji substancji organicznych, gazy ze zgazowania paliw stałych oraz gazy będące produktem ubocznym innych procesów technologicznych. Przedstawione zostały przykładowe składy poszczególnych paliw gazowych oraz zanieczyszczenia w nich występujące, które porównano z wymaganiami jakości paliwa określanymi przez producentów silników gazowych. Dokonano analizy wpływu określonych składników na eksploatację silników tłokowych. Przedstawiono propozycje rozwiązań występujących problemów, zarówno tych które są obecnie stosowane w działających instalacjach, jak i będących dopiero przedmiotem badań. Na podstawie dokonanej analizy oceniono wykorzystanie wymienionych paliw gazowych jako obiecującą alternatywę dla paliw kopalnych i efektywny sposób utylizacji odpadów procesowych
URL http://archcomb.itc.pw.edu.pl/volume-36-no-2-2016/review-of-unconventional-gaseous-fuels-and-related-problems-of-reciprocating-engines-operation
Languageen angielski
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back