SCR systems for NOx reduction in heavy and light duty vehicles

Piotr Jaworski , Józef Jarosiński , Azael Capetillo , Łukasz Kapusta , Adam Ziółkowski , Robert Grzywnowicz

Abstract

Air pollution has become an important worldwide problem. The European Commission credits road and water transport as the major source of Nox pollution, and of being responsible for around 50% of the total air pollution in urban areas. During the last decade, the use of SCR technologies have gained popularity as a method for Nox reduction, the technology is widely considered as one of the solutions for road transport emissions. This paper presents a review of the different SCR system designs derived from the various factors and regulations in the automotive industry which have influenced the technology, along with a parametric study of a proprietary SCR system for heavy duty application
Author Piotr Jaworski (FPAE / IHE)
Piotr Jaworski,,
- The Institute of Heat Engineering
, Józef Jarosiński
Józef Jarosiński,,
-
, Azael Capetillo
Azael Capetillo,,
-
, Łukasz Kapusta (FPAE / IHE)
Łukasz Kapusta,,
- The Institute of Heat Engineering
, Adam Ziółkowski
Adam Ziółkowski,,
-
, Robert Grzywnowicz
Robert Grzywnowicz,,
-
Journal seriesCombustion Engines, [Combustion Engines. Silniki Spalinowe], ISSN 2300-9896, [0138-0346]
Issue year2016
No164 (1)
Pages32-36
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishNOx, SCR, mocznik, amoniak, produkty spalania, emisja, oczyszczanie spalin, pojazdy ciężarowe
Keywords in EnglishNOx , SCR, urea, ammonia, exhaust, emissions, after treatment, heavy duty vehicle
Abstract in PolishZanieczyszczenie powietrza jest problemem na skale światową. Komisja Europejska stwierdza, że jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia tlenkami azotu (NOx) jest transport drogowy i morski. Około 50% zanieczyszczenia powietrza w obszarach miejskich pochodzi z wymienionych źródeł. W ostatniej dekadzie metoda selektywnej redukcji katalitycznej SCR została uznana, jako jedna z najodpowiedniejszych do ograniczenia emisji w transporcie drogowym. W tej pracy przedstawiono przegląd systemów SCR konstruowanych dziś w celu spełnienia obowiązujących norm emisji, oraz proces konstrukcyjno-badawczy systemu do aplikacji w obszarze „heavy duty”.
URL http://www.combustion-engines.eu/entityfiles/files/articles_published/PTNSS-2016-104.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)13
ScoreMinisterial score = 13.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?