Problems of creating spatial order of building development in post-agricultural areas

Maciej Delnicki

Abstract

An increase in the popularity of suburban areas as places of residence has triggered dynamic development of such areas in recent years. This resulted in mass designation of previously agricultural land for housing development. Suburban areas with typically agricultural land parcellation are not prepared for adopting building development structures of urban character without an interference into their parcellation structure. In a situation of sporadic application by communes of the procedure of land consolidation followed by secondary division for the purpose of preparing future investment land, the real estate economy becomes based on individual divisions. A lack of the right regulations in local development plans does not permit control of the progressing building development. As a result, urban sprawl occurs, and the resulting structures largely deviate from the rules of spatial order.
Author Maciej Delnicki (FGC / CSMES)
Maciej Delnicki,,
- Chair of Spatial Management and Environmental Science
Journal seriesCzasopismo Techniczne, ISSN 0011-4561, e-ISSN 2353-737X, (B 13 pkt)
Issue year2018
No5
Pages5-21
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishplanowanie przestrzenne, rozwój terenów zabudowy, ład przestrzenny
Keywords in Englishbuilding development, spatial order, spatial planning
Abstract in PolishWzrost popularności obszarów podmiejskich jako miejsca zamieszkania pociągnął za sobą w ostatnich latach dynamiczny rozwój zagospodarowania tych obszarów. Skutkiem było i jest masowe przeznaczanie pod zabudowę mieszkaniową terenów dotychczas użytkowanych rolniczo. Obszary podmiejskie o typowo rolnej parcelacji gruntów nie są przygotowane do przyjęcia struktur zabudowy o miejskim charakterze bez ingerencji w ich strukturę parcelacyjną. W sytuacji sporadycznego wykorzystywania przez gminy procedury scaleń i ponownych podziałów w celu przygotowania przyszłych terenów inwestycyjnych, podstawą gospodarki nieruchomościami stają się indywidualne podziały. Brak odpowiednich regulacji w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego nie pozwala na kontrolę rozwijającej się zabudowy. W efekcie dochodzi do rozlewania się zabudowy, a powstające struktury są dalekie od zachowania zasady ładu przestrzennego.
DOIDOI:10.4467/2353737XCT.18.069.8551
Internal identifier18/2018
Languageen angielski
Additional file
2018_Oświadczenie_Delnicki_Problems_of_creating_18.pdf of 05-06-2018
419.72 KB
Score (nominal)13
ScoreMinisterial score = 13.0, 23-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?