Techniki obrazowania medycznego CT, MRI, USG, SPECT, PET

Janusz Domański

Abstract

Techniki obrazowania medycznego wewnętrznych tkanek i narządów człowieka są obecnie niezastąpionymi narzędziami w wielu obszarach medycyny. Znajdują również zastosowanie w inżynierii biomedycznej, w tym w procesie projektowania endoprotez stawów. Ich przydatność do tego celu jest jednak bardzo różna. Wynika ona przede wszystkim z samej zasady obrazowania daną techniką, opartej na konkretnym zjawisku fizycznym oraz z technicznych uwarunkowań procesu pozyskiwania (akwizycji) danych i tworzenia (rekonstrukcji) obrazów na podstawie wykonanych pomiarów ściśle określonych wielkości fizycznych. W rozdziale przedstawiono krótki opis najczęściej stosowanych komputerowych technik obrazowania medycznego (rentgenowskiej tomografii komputerowej, tomografii rezonansu magnetycznego, ultrasonografii, tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów, pozytonowej tomografii emisyjnej). Oceniono również ich przydatność do procesu projektowania implantów stawów, w tym także implantu krążka międzykręgowego. Najbardziej przydatne do tego celu są dane z projekcji tomograficznych, co potwierdza praktyka inżynierska, a także literatura dotycząca modelowania tkanek i projektowania endoprotez stawów. W mniejszym stopniu, z powodu większych trudności automatyzacji procesu segmentacji tkanek, przydatne są dane z rezonansu magnetycznego. Niemniej jednak, w zależności od stosowanego oprogramowania do przetwarzania medycznych obrazów cyfrowych i przyjętej metody segmentacji tkanek obrazy MRI stanowić mogą równie cenne i przydatne źródło danych podobnie jak obrazy CT. Pozostałe techniki obrazowania takie jak np. PET, USG i inne metody nie mają w zasadzie praktycznego znaczenia w komputerowym modelowaniu tkanek kostnych.
Author Janusz Domański (FPE / IMP)
Janusz Domański,,
- The Institute of Mechanics and Printing
Book Endoproteza krążka międzykręgowego - konstrukcja, technologia wytworzenia i przygotowania do zastosowań klinicznych, 2013, Instytut Obróbki Plastycznej, ISBN 978-83-935352-1-7
Keywords in Polishobrazowanie medyczne, CT, MRI, USG, SPECT, PET, przetwarzanie obrazów medycznych, modelowanie tkanek
Languagepl polski
Score (nominal)4
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?