Dynamika poprzeczna i stateczność układu modelującego oddziaływanie długiego pojazdu szynowego z torem

Roman Bogacz , Jarosław Seńko

Abstract

Celem pracy jest analiza dynamiki i stateczności układu mechanicznego złożonego z podatnego toru modelowanego dwoma podukładami ciągłymi oraz pojazdu szynowego. Tor jest modelowany dwiema belkami Bernoulliego–Eulera na sprężystym podłożu o zadanej sprężystości c1. W pierwszym przybliżeniu przyjęto brak tłumienia i założenie o liniowości oddziaływania poruszającego się ze stałą prędkością U0 pojazdu szynowego względem toru. Pojazd szynowy w zależności od sztywności modelowany jest belką lub układem gęsto rozłożonych oscylatorów połączonych napiętą struną. Przypadek szczególny stanowi pojazd modelowany belką o sztywności giętnej dążącej do zera. W rzeczywistości układ mechaniczny opisujący dynamikę oddziaływania pojazdu szynowego z torem stanowi złożony układ przestrzenny. Badania zwykle ograniczane są do płaszczyzny pionowej. Pod względem bezpieczeństwa badania dynamiki poprzecznej układu wydają się bardziej istotne aniżeli badania w płaszczyźnie pionowej. Zakładamy, że się one istotnie uzupełniają.
Author Roman Bogacz (FACME / IAE)
Roman Bogacz,,
- Institute of Automotive Engineering
, Jarosław Seńko (FACME / IAE)
Jarosław Seńko,,
- Institute of Automotive Engineering
Journal seriesSymulacja w Badaniach i Rozwoju, ISSN 2081-6154, (B 5 pkt)
Issue year2018
Vol9
No1-2/2018
Pages5-16
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishstateczność ruchu, dynamika pojazdu, prędkość krytyczna
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 11-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 11-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back