Modele MES i metody symulacji w analizie zwichrzenia zginanych elementów konstrukcji stalowychGizejowski

Marian Giżejowski , Radosław Szczerba , Marcin Daniel Gajewski

Abstract

Simulations using FEM with regard to stability behavior of steel structural elements subjected to bending are presented in the paper. Considerations are concerned with rolled wide flange HEB and narrow flange IPE section imperfect beams the imperfection profile of which corresponds to the first form of lateral-torsional buckling. Idealization of boundary conditions of FEM models complies with the assumptions used in the analytical formulation of stability problems of thin-walled beams. Geometrically and materially nonlinear analyses GMNIA were carried out taking into account an influence of dead load of structural elements on obtained results. Numerical simulations were conducted with use of ABAQUS/ Standard program
Author Marian Giżejowski (FCE / ICE)
Marian Giżejowski,,
- The Institute of Civil Engineering
, Radosław Szczerba (FCE)
Radosław Szczerba,,
- Faculty of Civil Engineering
, Marcin Daniel Gajewski (FCE / ICE)
Marcin Daniel Gajewski,,
- The Institute of Civil Engineering
Journal seriesCzasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, JCEEA, [Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska], ISSN 2300-5130, e-ISSN 2300-8903, [2300-8903]
Issue year2016
Vol33
No63/1/1
Pages339-346
Publication size in sheets0.5
Conference62 Konferencja naukowa KILiW PAN i Komitetu Nauki PZITB , 11-09-2016 - 16-09-2016, Krynica, Polska
Keywords in Polishdwuteownik stalowy, zwichrzenie, MES, LBA, GMNIA
Keywords in Englishsteel I-section beam, lateral-torsional buckling, FEM, LBA, GMNIA
Abstract in PolishPrzedstawiono metody symulacji statecznościowego zachowania się zginanych elementów konstrukcji stalowych z wykorzy-staniem modelowania skończenie-elementowego. Rozważania dotyczą belek nieidealnych, wykonanych z walcowanych kształtowników szerokostopowych HEB i wąskostopowych IPE, o wstępnym wygięciu odpowiadającym pierwszej formie zwichrzenia. Idealizacja warunków brzegowych modeli numerycznych w pełni odpowiada założeniom przyjmowanym w po-dejściu analitycznym przy obliczaniu zwichrzenia belek. Wykonano geometrycznie i materiałowo nieliniowe analizy GMNIA wspomagane analizą LBA oraz zbadano wpływ ciężaru własnego na uzyskane wyniki. Do obliczeń numerycznych wykorzy-stano program komputerowy ABAQUS/Standard
DOIDOI:10.7862/rb.2016.40
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?