Analiza rzeczywistych warunków psychrometrycznych przechowywania archiwaliów w zabytkowym budynku

Anna Charkowska , Maciej Mijakowski

Abstract

In archive buildings, incorrect values of air parameters (e.g. temperature, relative humidity), as well as their abrupt and sudden change in time, lead to irreversible changes of stored documents. Due to concerns about failure to meet the required values of air parameters in archival warehouses located in historic buildings. research was undertaken to check the actual state and assessment of the resulting hazards. The article discusses the results of research carried out in the summer, during the period of the most disturbing values of air parameters in archival warehouses.
Author Anna Charkowska (FEE / DHV)
Anna Charkowska,,
- Department of Heating and Ventilation
, Maciej Mijakowski (FEE / DHV)
Maciej Mijakowski,,
- Department of Heating and Ventilation
Other language title versionsAnalysis of the actual psychrometric conditions for storing archives in a historic building
Journal seriesInstal, ISSN 1640-8160
Issue year2020
No4(416)
Pages26-31
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzbiory archiwalne, warunki przechowywania, temperatura, wilgotność względna powietrza, normy konserwatorskie, zabytkowy budynek
Keywords in Englisharchival collections, storage conditions, temperature, relative humidity, conservation standards, historic building
Abstract in PolishW budynkach archiwów niewłaściwe wartości parametrów powietrza (m.in. temperatury, wilgotności względnej), a także ich skokowa i nagła zmiana w czasie, prowadzą do nieodwracalnych zmian przechowywanych dokumentów. Ze względu na obawy dotyczące niedotrzymania wymaganych wartości parametrów powietrza w magazynach archiwaliów, mieszczących się w zabytkowych budynkach. podjęto badania, mające na celu sprawdzenie stanu rzeczywistego i ocenienie wynikających z tego faktu zagrożeń.W artykule omówiono wyniki badań przeprowadzonych w lecie, w okresie o najbardziej niepokojących wartościach parametrów powietrza w magazynach archiwaliów.
DOIDOI:10.36119/15.2020.4.5
URL https://informacjainstal.com.pl/miesiecznik-instal/#spis%204-1
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 09-06-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?