Fizykochemiczne podczyszczanie ścieków z procesu zgazowania biomasy

Łukasz Gościniak

Abstract

The water fraction coming from processes of the biomass thermochemical conversion is a complex mixture of physical pollutions and various chemicals,including dangerous toxins resistant to the biodegradation. As a part of this paper, the evaluation of the influence of coagulation,air stripping, and UV irradiation, on the properties of the water fraction coming from the gasification installation has been made.
Author Łukasz Gościniak ICh
Łukasz Gościniak,,
- The Institute of Chemistry
Other language title versionsPhysico-chemical pre-treatment of biomass gasification wastewater
Pages154-173
Publication size in sheets1.05
Book Petzel Małgorzata (eds.): Działalność naukowa i badawcza Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej, 2016, Instytut Chemii WBMiP PW, ISBN 97883910119-6-6, 296 p.
Keywords in Polishzgazowanie, ścieki, koagulacja, stripping, promieniowanie UV
Keywords in Englishgasification, wastewater, coagulation, stripping, UV radiation
Abstract in PolishFrakcja wodna powstająca w procesach termicznej konwersji biomasy stanowi złożoną mieszaninę mogącą w swym składzie zawierać zarówno zanieczyszczenia fizyczne, jak i szereg substancji o różnej budowie chemicznej,w tym silnie toksycznych i odpornych na biodegradację. W ramach pracy dokonano oceny wpływu zastosowanych procesów koagulacji, strippingu powietrzem, a także naświetlania promieniowaniem UV, na wybrane właściwości ścieku pozyskanego z instalacji zgazowania biomasy.
Languagepl polski
Score (nominal)4
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back