manufacturing Composite Aileron - Case Study

Piotr Czarnocki , Jan Filipiak , Wojciech Frączek , Jędrzej Marjanowski

Abstract

The new generation of prepregs that can be cured without autoclaves, only with the help of vacuum bags and ovens, provide an excellent opportunity for small and medium sized private enterprises to manufacture high quality airframe parts. The design and manufacturing process of an aileron demonstrator made of an MTM46/CF0302 CF/epoxy prepreg, being one of the above mentioned vacuum bag curable ones, is presented. The aileron structure, its fabrication breakdown, the related inexpensive tools made of low thermal resistance polyurethane foam and the curing process allowing for the application of such materials are addressed.
Author Piotr Czarnocki (FPAE / IAAM)
Piotr Czarnocki,,
- The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics
, Jan Filipiak (FPAE / IAAM)
Jan Filipiak,,
- The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics
, Wojciech Frączek (FPAE / IAAM)
Wojciech Frączek,,
- The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics
, Jędrzej Marjanowski (FPAE / IAAM)
Jędrzej Marjanowski,,
- The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics
Journal seriesComposites, Theory and Practice, ISSN 2084-6096, e-ISSN 2299-128X
Issue year2016
Vol16
No3
Pages200-203
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkompozytowy płatowiec, lotka, preimpregnat VBO, wykonanie
Keywords in Englishcomposite airframe, aileron, VBO prepreg, manufacturing
Abstract in PolishWśród preimpregnatów nowej generacji pojawiły się takie, które mogą być utwardzane poza autoklawem, jedynie z wykorzystaniem worków próżniowych i pieców. Eliminacja autoklawów znacznie obniża koszty inwestycyjne i w ten sposób oferuje małym i średnim zakładom o profilu lotniczym olbrzymią szansę na wytwarzanie kompozytowych elementów płatowca o parametrach mechanicznych umożliwiających kooperację z dużymi firmami lotniczymi. W artykule zaprezentowano demonstrator lotki wykonanej z preimpregnatu MTM46/CF0302, przystosowany do utwardzania poza autoklawem, i przedstawiono zwięzłą charakterystykę istotnych cech procesu utwardzania wymienionego preimpregnatu, rozwiązanie konstrukcyjne struktury demonstratora lotki wraz z dostosowanymi do niej podziałami fabrykacyjnymi, kolejność i sposób montażu oraz, związaną ze specyficznymi warunkami utwardzania wyrobu, koncepcję foremników i możliwy zakres ich wykorzystania. Proces utwardzania MTM46/CF0302 może być przeprowadzony w kilku wariantach. Jednym z nich jest proces dwuetapowy. W procesie tym wyrób zostaje wstępnie utwardzany w temp. 80°C w foremniku, następnie schładzany, wyjmowany z foremnika i dotwardzany w temperaturze 130°C poza foremnikiem. Proces taki umożliwia wykonanie foremników z taniej, łatwo obrabialnej i o stosunkowo niskiej odporności termicznej pianki poliuretanowej o dużej gęstości LAB975. Możliwość tę wykorzystano, wykonując z niej większość foremników potrzebnych do uformowania struktury demonstratora lotki, składającej się z dzielonych żeber, dźwigara głównego i pomocniczego, krawędzi natarcia oraz powłok o częściowo przekładkowej strukturze, stanowiących górne i dolne pokrycie. Wszystkie elementy po wstępnym utwardzeniu w piankowych foremnikach zestawiono w foremniku powłoki górnej, pokrywając uprzednio przewidziane do połącznia powierzchnie klejem Hysol EA9394.2. Po utwardzeniu się kleju w temperaturze pokojowej demonstrator został wyjęty z foremnika i poddany ostatecznemu dotwardzaniu poza foremnikiem w temperaturze 130°C.
URL http://www.kompozyty.ptmk.net
ProjectNon-dhesive metal-composite connection for loadings concentrated into first order layered structures made of carbon prepregs . Project leader: Czarnocki Piotr, , Phone: 22/ 234-58-56, start date 01-10-2012, end date 30-09-2015, 513/00249/1132, Completed
WMEiL Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)]
Languageen angielski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 01-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 01-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?