Wykorzystanie adsorbentów węglowych z kompozycji pakowo-polimerowych do oczyszczania ścieków

Grzegorz Makomaski , Janusz Zieliński

Abstract

Carbon adsorbents prepared in the activation with steam, potassium hydroxide, carbonate potassium or carbonate magnesium from pitch-polymer blends, containing 50 wt% of waste poly(ethylene terephthalate), phenol-formaldehyde resin or poly(methylene methacrylate) were used for wastewater treatment. The highest removal degree (82.5 – 88.2%) was achieved for adsorbents activated with MgCO3.
Author Grzegorz Makomaski (FCEMP / IC)
Grzegorz Makomaski,,
- The Institute of Chemistry
, Janusz Zieliński (FCEMP / IC)
Janusz Zieliński,,
- The Institute of Chemistry
Other language title versionsThe use of carbon adsorbents from pitch-polymer compositions for wastewater treatment
Journal seriesPrzemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496
Issue year2016
Vol95
No1
Pages150 - 152
Publication size in sheets0.3
Keywords in PolishAdsorbenty węglowe, kompozycje pakowo-polimerowe, aktywacja, oczyszczanie ścieków
Keywords in EnglishCarbon adsorbents, pitch-polymer compositions, activation, wastewater treatment
ASJC Classification1500 General Chemical Engineering; 1600 General Chemistry
Abstract in PolishPrzedstawiono wyniki badań wykorzystania adsorbentów węglowych z kompozycji pakowo-polimerowych do oczyszczania ścieków przemysłowych. Kompozycje pakowo-polimerowe, zawierające 50% mas. odpadu poli(tereftalanu etylenu) (PET) lub żywicy fenolowo-formaldehydowej (PF) lub poli(metakrylanu metylu) (PMMA) poddano aktywacji parą wodną lub wodorotlenkiem potasu lub węglanem potasu lub węglanem magnezu. Dla otrzymanych adsorbentów węglowych oznaczono liczbę adsorpcji jodu, liczbę metylenową, a także wykonano pomiary adsorpcji i desorpcji par azotu, wyznaczając powierzchnię właściwą oraz objętość mikroporów i mezoporów. Dokonano oceny przydatności otrzymanych adsorbentów węglowych w wybranych procesach adsorpcyjnych, m.in. do oczyszczania ścieków przemysłowych.
DOIDOI:10.15199/62.2016.1.28
Languagepl polski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 17-08-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 17-08-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 3; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.203; WoS Impact Factor: 2016 = 0.385 (2) - 2016=0.329 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?