Analiza rozkładu luminancji wybranego odcinka drogi dwujezdniowej oświetlonego przez system latarni ulicznych

Piotr Tomczuk , Marcin Chrzanowicz

Abstract

The article presents the lighting requirements of PN-EN 13201-2:2007 on road lighting. Particular attention was paid to the criteria of the luminance distribution that occurs in the case of roads, which are acceptable by medium and high-speed vehicles. The results of measurements of the luminance distribution for a dual carriageway with one of the highest category of quality lighting. An analysis of quality in relation for respecting the criteria of standardization. All results have been annotated, and made recommendations for the proper installation and operation of street lighting
Author Piotr Tomczuk (FT / IMST)
Piotr Tomczuk,,
- Division of Information and Mechatronic Systems in Transport
, Marcin Chrzanowicz (FoEE / IEM)
Marcin Chrzanowicz,,
- The Institute of Electrical Machines
Journal seriesLogistyka: czasopismo dla profesjonalistów , ISSN 1231-5478, (0 pkt)
Issue year2014
No4
Pages1753-1760
Publication size in sheets0.5
ConferenceVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Systemy Logistyczne Teoria i Praktyka” (Systemy Logistyczne Teoria i Praktyka 2014), 02-09-2014 - 05-09-2014, Lidzbark Warmiński , Polska
Keywords in Polishoświetlenie drogowe, technika świetlna, kryteria normalizacyjne w oświetleniu drogowym, pomiary w technice świetlnej
Keywords in EnglishAnalysis of the luminance distribution of the selected section of the dual carriageway il-luminated by streetlights system
Abstract in PolishW artykule przedstawiono wymagania oświetleniowe zawarte w normie PN-EN 13201-2:2007 dotyczącej oświetlenia drogowego. Szczególną uwagę zwrócono na kryteria rozkładu luminancji, które występują w przypadku dróg, gdzie dopuszczalne są średnie I duże prędkości pojazdów. Zaprezentowano wyniki pomiarów rozkładu luminancji dla drogi dwujezdniowej o jednej z najwyższych kategorii jakości oświetlenia. Dokonano analizy jakości w odniesieniu do spełnienia kryteriów normalizacyjnych. Wszystkie wyniki zostały opatrzone komentarzem, oraz przedstawiono zalecenia do prawidłowego montażu i eksploatacji systemu oświetlenia drogowego
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 10.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?