Wpływ parametrów geometrycznych reklamy na olśniewanie oraz rozpraszanie uwagi kierowcy

Marcin Chrzanowicz , Piotr Tomczuk , Andrzej Czerepicki , Piotr Jaskowski , Paweł Sadowski

Abstract

This paper presented the issue related to the influence of the geometrical advertising media, the way of its observation by the driver. The main emphasis has been placed on the analysis of the geometrical factors distracting the driver from the road, and how to set advertising, the surface and the angle of the relationship between the optical axis of sight and the center of advertising influences the amount of glare, when advertising is a source of light emission. There has been discussed the size of the typical media used in Poland and analyzed the dependence of the angular size of the object depending on the distance of the driver from advertising.
Author Marcin Chrzanowicz (FoEE / IEM)
Marcin Chrzanowicz,,
- The Institute of Electrical Machines
, Piotr Tomczuk (FT / IMST)
Piotr Tomczuk,,
- Division of Information and Mechatronic Systems in Transport
, Andrzej Czerepicki (FT / IMST)
Andrzej Czerepicki,,
- Division of Information and Mechatronic Systems in Transport
, Piotr Jaskowski
Piotr Jaskowski,,
-
, Paweł Sadowski (FCE)
Paweł Sadowski,,
- Faculty of Civil Engineering
Journal seriesPrace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, ISSN 1230-9265
Issue year2016
No114
Pages49-60
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishluminancja, kontrast, reklamy uliczne, BRD
Keywords in Englishgeometry, advertising, automotive lighting technology, street advertising, BRD
Abstract in PolishW niniejszym artykule przedstawiono zagadnienie związane z wpływem właściwości geometrycznych nośnika reklamowego na sposób jego obserwacji przez kierowcę. Główny nacisk został położony na analizę geometrycznych czynników odwracających uwagę kierowcy od drogi oraz jak ustawienie reklamy, jej powierzchnia oraz zależność kąta pomiędzy osią optyczną wzroku a środkiem reklamy wpływa na wielkość zjawiska olśnienia, w sytuacji, gdy reklama jest źródłem emisji światła. Omówiono wielkości typowych nośników informacji stosowanych w Polsce oraz poddano analizie zależność rozmiaru kątowego obiektu w zależności od odległości kierowcy od reklamy.
URL http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Languagepl polski
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?