Stare i nowe centrum innowacyjności – Europa VS Azja Wschodnia. Porównanie na przykładzie Niemiec i Chin

Konrad Pradecki , Jakub Możaryn , Magdalena Rybicka , Wioletta Wieszczycka

Abstract

Celem niniejszego opracowania jest porównanie podstawowych założeń strategii rozwoju innowacyjności Niemiec i Chin. Kraje te są utożsamiane z rozwojem opartym na innowacyjności, co powoduje, że mogą być potraktowane jako reprezentanci swoich regionów. Takie podejście jest znacznym uproszczeniem, zwłaszcza wobec Azji Wschodniej, która nie jest jednolita, ale składa się z państw o różnych potencjałach gospodarczych, znajdujących się na różnych poziomach rozwoju cywilizacyjnego, w tym różnej skłonności do wdrażania innowacji. Wspomniana różnorodność krajów Azji Wschodniej zwłaszcza wobec polityki innowacyjności powoduje, że nie można porównywać całych bloków państw. Chiny również nie są idealnym reprezentantem regionu. Wiele krajów, np. Japonia, Korea Południowa, Singapur, czy Tajwan są na znacznie wyższym poziomie wdrażania innowacji. Z kolei inne podmioty, np. Indonezja czy Wietnam, dopiero wkraczają na ścieżkę innowacyjności. Ich potencjał jest wystarczająco duży, by w perspektywie kilkudziesięciu lat stanowić ważną konkurencję dla krajów Europejskich. Przykład Chin jest istotny z powodu ostatnich 40 lat modernizacji. W tym okresie, kraj ten dokonał ogromnego skoku cywilizacyjnego startując z poziomu zapaści po rewolucji kulturalnej, a kończąc na pozycji największej potęgi handlowej w świecie. Wspomniany skok cywilizacyjny był możliwy dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu rozwoju imitacyjnego i stopniowego zastępowania innowacyjnym. Zmiana ta jest wyraźnie widoczna strategiach rozwojowych tego kraju – kolejnych planach wieloletnich. Dalsza ewolucja w kierunku innowacyjności może być wskazówką dotyczącą wyboru ścieżki rozwoju również w innych krajach regionu. Wybór Niemiec, jako reprezentanta Unii Europejskiej jest bardziej uzasadniony, wręcz oczywisty. Kraj ten od wielu lat jest nie tylko największą gospodarką Unii Europejskiej, ale również liderem innowacyjności, co powoduje, że może stanowić wzorzec dla innych członków UE. Ponadto statystyki pokazują, że przy sprzedaży wielokrotnie mniejszej ilości dóbr dochodowość podejmowanych działań jest znacznie wyższa, niż bezpośrednich konkurentów tj. Chin i Stanów Zjednoczonych. Niniejsze opracowanie zostało opracowane na podstawie analizy krytycznej krajowej i zagranicznej literatury naukowej oraz dokumentów strategicznych badanych podmiotów.
Author Konrad Pradecki
Konrad Pradecki,,
-
, Jakub Możaryn (FM / IACR)
Jakub Możaryn,,
- The Institute of Automatic Control and Robotics
, Magdalena Rybicka
Magdalena Rybicka,,
-
, Wioletta Wieszczycka
Wioletta Wieszczycka,,
-
Pages225-241
Publication size in sheets11.25
Book Kleer Jerzy, Konrad Prandecki: Ekonomiczna pozycja Europy w świecie, 2016, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, ISBN 978-83-8017-134-3, 296 p.
Keywords in Polishcentrum innowacyjności, konkurencja, przemysł 4.0
URL http://prognozy.pan.pl/images/publikacje/Ekonomiczna-pozycja-Europy-12-01.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, 04-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?