Rola innowacji ekologicznych w budowaniu przewagi konkurencyjnej województwa świętokrzyskiego

Jolanta Korkosz-Gębska

Abstract

The article concerns the usage of eco-innovations in building a competitive advantage of the Świętokrzyskie Voivodeship. The analyzed region is one of five provinces of eastern Poland, thet is the macro-region with the lowest level of economic development in the country. The aim of the article was to identify the eco-innovations and ways of supporting them in the Świętokrzyskie Voivodeship as a form of improvement of a competitive advantage of the region within the framework of smart specializations. The results of the analysis allow to conclude that ecological innovations are crucial issues in a regional policy of the Świętokrzyskie Voivodeship and may positively influence the improvement of its competitive position among other regions of eastern Poland.
Author Jolanta Korkosz-Gębska (FPE / IOPS)
Jolanta Korkosz-Gębska,,
- The Institute of Organization of Production Systems
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445]
Issue year2016
Vol437
Pages244-251
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinnowacje ekologiczne, inteligentne specjalizacje, ekorozwój
Keywords in Englisheco-innovations, smart specjalizations, eco development
Abstract in PolishArtykuł dotyczy wykorzystania innowacji ekologicznych w budowaniu przewagi konkurencyjnej województwa świętokrzyskiego. Analizowany region należy do jednego z pięciu województw Polski Wschodniej, czyli makroregionu o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego w kraju. Celem artykułu była identyfikacja innowacji ekologicznych oraz sposobów ich wspierania na terenie województwa świętokrzyskiego, jako narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej regionu w ramach tzw. inteligentnych specjalizacji. W artykule dokonano analizy literatury poświęconej tematyce ekoinnowacji oraz wykorzystano badania i raporty instytucji badawczych, zajmujących się tą problematyką w oparciu o metodę desk research. Źródło informacji stanowiły również strony internetowe przedsiębiorstw, uczelni i instytucji pozarządowych, wspierających generowanie innowacji ekologicznych na terenie przedmiotowego obszaru. Wyniki przeprowadzonych analiz pozwoliły wysnuć wniosek, iż innowacje ekologiczne zajmują priorytetowe miejsce w polityce regionalnej województwa świętokrzyskiego i mogą w pozytywny sposób wpłynąć na poprawę jego pozycji konkurencyjnej wśród pozostałych regionów Polski Wschodniej.
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 31-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?