Współczesne ujęcie równości jako wartości społecznej

Beata Witkowska-Maksimczuk

Abstract

Artykuł porusza problem nierówności na świecie w oparciu o poczytne pozycje z ostatnich lat. Są to Duch równości Richarda Wilkinsona i Kate Pickett oraz Kapitał XXI wieku i Ekonomia nierówności Thomasa Piketty’ego. Autorzy pierwszej książki, opierając się na wynikach swych wieloletnich badań dowodzą, że duże nierówności są niekorzystne dla wszystkich warstw społecznych. Przytoczone przez nich dane pokazują, iż niezależnie od ogólnej zamożności danego kraju, niemal każdy współczesny problem społeczny, taki jak przemoc, narkomania, zanik więzi społecznych czy brak wzajemnego zaufania, z większym nasileniem pojawia się w społeczeństwach o większych nierównościach. Z kolei Kapitał XXI wieku, zarówno tytułem jak i podejściem do niektórych kwestii, nawiązuje do dorobku Karola Marksa. Piketty, analizując mechanizm narastania polaryzacji dochodowej wskutek kumulowania się kapitału w grupie ludzi najbogatszych, wskazuje na nierówność majątkową jako nieusuwalną cechę kapitalizmu w jego obecnej wersji i proponuje polityczną korektę systemu. Konkretne ozwiązania przedstawione są w książce Ekonomia nierówności. Autorów Ducha równości i Piketty’ego łączy ten sam cel: podjęcie działań, prowadzących do zmniejszenia poziomu nierówności w świecie.
Author Beata Witkowska-Maksimczuk (FASS / DP)
Beata Witkowska-Maksimczuk,,
- Department of Philosophy
Pages31-43
Publication size in sheets0.6
Book Zubelewicz Jan (eds.): O niektórych wartościach podstawowych (w kręgu filozofii współczesnej), tom 3, vol. 3, 2016, Truskaw, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, ISBN 978-83-64003-74-5, 183 p.
Languagepl polski
File
Współczesne ujęcie równości jako wartości społecznej_Beata Witkowska-Maksimczuk.pdf 219.31 KB
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 04-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?