Sobolev spaces with variable exponents on complete manifolds

Michał Gaczkowski , Przemysław Górka , Daniel Pons

Abstract

W pracy zbadane zostały przestrzenie Sobolewa ze zmiennym wykładnikiem na niezwartych rozmaitościach. Przy odpowiednich założeniach na rozmaitość zostały wykazane ciągłe włożenia. Następnie zdefiniowaliśmy przestrzeń Sobolewa niezmienniczą ze względu na działanie grupy. Został postawiony nowy geometryczny warunek, przedyskutowany w pracy, przy którym zachodzą zwarte włożenia. Otrzymane wyniki zostały zastosowane w równaniu różniczkowym cząstkowym, zawierającym nieliniowość w postaci p(x)- laplasjanu. Wykazaliśmy mianowicie istnienie nietrywialnego rozwiązania.
Author Michał Gaczkowski (FMIS)
Michał Gaczkowski,,
- Faculty of Mathematics and Information Science
, Przemysław Górka (FMIS / DPDE)
Przemysław Górka,,
- Department of Partial Differential Equations
, Daniel Pons - [Andres Bello National University]
Daniel Pons,,
-
-
Journal seriesJournal of Functional Analysis, ISSN 0022-1236
Issue year2016
Vol270
No4
Pages1379-1415
Publication size in sheets1.8
Keywords in EnglishLebesgue spaces with variable exponents,Sobolev spaces, Riemannian manifolds
ASJC Classification2603 Analysis
DOIDOI:10.1016/j.jfa.2015.09.008
URL http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022123615003675
Languageen angielski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 01-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 40.0, 01-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 5; Scopus Citations = 5; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 1.602; WoS Impact Factor: 2016 = 1.254 (2) - 2016=1.49 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?