Harmonogramowanie robót w budownictwie. Systematyka procesu. Część I

Roman Marcinkowski

Abstract

Harmonization of work consists in selection of contractors to perform specific tasks and synchronization of their work time. To make up a schedule of works, the planner needs to know the resources workloads. Man or machine hours required to complete construction works are the basis for work estimation and scheduling. In particular, they enable the planner: to estimate labor costs and time needed to complete the task, to review resources’ workload and availability of resources assigned to particular task, to check the possibility of sharing resources across various tasks and finally to determine other rates and factors useful in works scheduling. The project schedule can be analyzed both with or without consideration for risk of missing the end date of the project or going over the project budget. Issues presented above are the subject matter of this paper and forthcoming publications.
Author Roman Marcinkowski (FCEMP / ICEn)
Roman Marcinkowski,,
- Insitute of Civil Engineering
Journal seriesBuilder , ISSN 1896-0642
Issue year2016
Vol(223)
No2
Pages44-46
Publication size in sheets0.3
Keywords in PolishHarmonogram, roboty budowlane, ryzyko, zasoby
Keywords in Englishschedule, works, risk, resources
Abstract in PolishHarmonizacja pracy to dobór współdziałających wykonawców określonego zadania roboczego i synchronizacja ich pracy w czasie. Do opracowania harmonogramu potrzebna jest znajomość nakładów pracy. Nakłady pracy na wykonanie procesów budowlanych są uniwersalną charakterystyką do planowania robót. Przez ich pryzmat określa się koszty pracy, zużycie czasu pracy zasobów, możliwości współpracy zasobów (współużytkowania zasobów w realizacji kilku zadań), niezbędny czas na wykonanie zadań, i inne istotne parametry analizy planistycznej. Możemy też prowadzić symulację realizacji przedsięwzięcia, bez lub z- analizą ryzyka dotrzymania określonych terminów i kosztów. Zagadnienia te są przedmiotem rozpoczętego cyklu publikacji.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?