Analiza zaopatrzenia i wykorzystania wody w wybranych obiektach służby zdrowia

Małgorzata Perchuć , Anna Stępień

Abstract

W związku z wymaganiami dotyczącymi jakości wody oraz bezpieczeństwa użytkowników, szczególnie pod kątem skażenia mikrobiologicznego, eksploatatorzy systemów zaopatrzenia w wodę w budynkach użyteczności publicznej stosują rozwiązania zgodne zarówno z wymaganiami producentów urządzeń, jak i odpowiednimi normami oraz wytycznymi branżowymi. W celu uzyskania odpowiednich parametrów jakości wody przeznaczanej na konkretne cele, obiekty użyteczności publicznej decydują się na zastosowanie dodatkowych rozwiązań, takich jak lokalne stacje doczyszczania wody (LSDW). W obiektach opieki zdrowotnej przygotowanie wody jest wielostopniowe, a ilość stopni oraz zakres doczyszczania zależy od zużycia wody, celu na jaki będzie ona wykorzystywana, zastosowanych urządzeń, rodzaju instalacji i materiałów użytych do wykonania danego systemu.1. Wstęp W zależności od charakteru obiektu, jego wyposażenia i rodzaju świadczonych usług dla pacjentów woda przeznaczana jest na różne cele technologiczne.
Author Małgorzata Perchuć (FEE / DWSWT)
Małgorzata Perchuć,,
- Department of Water Supply and Wastewater Treatment
, Anna Stępień (FEE / DWSWT)
Anna Stępień,,
- Department of Water Supply and Wastewater Treatment
Journal seriesGaz, Woda i Technika Sanitarna, ISSN 0016-5352, e-ISSN 2449-9404
Issue year2016
Vol90
No7
Pages254-261
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishuzdatnianie wody, doczyszczanie wody, LSDW, DSDW, SUW, szpital, służba zdrowia, wymagania, opieka zdrowotna, jakość wody, obiekty użyteczności publicznej
DOIDOI:10.15199/17.2016.7.4
URL http://www.sigma-not.pl/publikacja-99696-analiza-zaopatrzenia-i-wykorzystania-wody-w-wybranych-obiektach-s%C5%82u%C5%BCby-zdrowia-gaz-woda-i-technika-sanitarna-2016-7.html
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?