Zastosowanie ogniw słonecznych w autonomicznych systemach zasilania

Gustaw Stanisław Mazurek

Abstract

In this paper we describe a simple method for calculating a power of photovoltaic (PV) modules required to provide a given level of availability in stand-alone PV systems. The calculations are based on a four-year measurements of effective insolation, carried out in an experimental facility located in central Poland. The results can be used to design the off-grid PV systems with polycrystalline silicon modules located on the majority of Polish territory. The proposed method, with the support of short-term solar irradiation data from Helioclim-3 database, may be also used in the performance analysis of PV systems installed in other locations.
Author Gustaw Stanisław Mazurek (FEIT / PE)
Gustaw Stanisław Mazurek,,
- The Institute of Electronic Systems
Other language title versionsThe use of solar cells in stand-allone power supply systems
Journal seriesElektro.Info, ISSN 1642-8722
Issue year2016
No6
Pages45-49
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishfotowoltaika, odnawialne źródła energii, autonomiczne systemy zasilania, pomiary nasłonecznienia
Abstract in PolishW artykule zaproponowano metodę wyznaczania mocy modułów fotowoltaicznych (PV) wymaganej do zapewnienia pożądanego poziomu dostępności zasilania w instalacjach autonomicznych. Analizę przeprowadzono na bazie czteroletnich wyników pomiarów efektywnego nasłonecznienia w eksperymentalnej instalacji zlokalizowanej w centralnej Polsce. Uzyskane wyniki mogą być zastosowane przy projektowaniu autonomicznych systemów PV z modułami z krzemu polikrystalicznego, zlokalizowanych w większości obszarów Polski. Zaproponowana metoda, wspierana wynikami krótkookresowych pomiarów nasłonecznienia z międzynarodowej bazy danych Helioclim-3, może też być wykorzystana do analizy niezawodności systemów PV pracujących w innych lokalizacjach.
URL http://www.elektro.info.pl/artykul/id6478,zastosowanie-ogniw-slonecznych-w-autonomicznych-systemach-zasilania
ProjectResearch on measurement, circuit and signal theory and electronic circuits and systems. Project leader: Romaniuk Ryszard, , Phone: +48 22 234 7986, +48 22 234 5360, start date 15-06-2015, end date 31-12-2016, ISE/2015/DS, Completed
WEiTI Działalność statutowa
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 01-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 01-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?