Methods of obtaining of live data related with dynamics of vehicle, based on data received from on-board diagnostic systems

Krzysztof Rokicki , Mateusz Witkowski

Abstract

The paper presents a method to extract data from the on-board diagnostics system of the vehicle. The focus was set on current data provided by the controller of ABS / ESP, such as the rotational speed of each wheel of the vehicle, longitudinal acceleration of the vehicle, the lateral acceleration of the vehicle, the angular velocity of the vehicle in the horizontal plane and the angle of the steering wheel. These data can be used eg. To study the dynamics of vehicles, verification of models, etc. The methods partly based on reverse engineering, and partly on the standards describing the diagnostic communication between the vehicle and the external diagnostic scanner KWP2000 and ISO-TP. The results of this method of obtaining data was shown on the example of the vehicle Jeep Grand Cherokee from 2008.
Author Krzysztof Rokicki (FACME / IAE)
Krzysztof Rokicki,,
- Institute of Automotive Engineering
, Mateusz Witkowski (FACME / IV)
Mateusz Witkowski,,
- Institute of Vehicles
Journal seriesZeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, ISSN 1642-347X, [1233-8303]
Issue year2016
Vol209
No5
Pages83-88
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishOBD, inżynieria odwrotna, prędkość pojazdu
Keywords in EnglishOBD, Reverse engineering, vehicle speed
Abstract in PolishPraca przedstawia metodę pozyskiwania danych z systemu diagnostyki pokładowej pojazdu. Skupiono się na danych rzeczywistych udostępnianych przez sterownik systemu ABS/ESP, takich jak: prędkości obrotowe każdego z kół pojazdu, przyspieszenie wzdłużne pojazdu, przyspieszenie poprzeczne pojazdu, prędkość kątowa pojazdu w płaszczyźnie poziomej oraz kąt położenia kierownicy. Dane te mogą być wykorzystywane np. do badań dynamiki pojazdów, weryfikacji modeli itd. Przedstawione metody częściowo bazują na inżynierii odwrotnej, a częściowo na normach opisujących komunikację diagnostyczną pomiędzy pojazdem, a zewnętrznym skanerem diagnostycznym. W pracy przedstawiono wyniki zastosowania tej metody pozyskiwania danych na przykładzie pojazdu Jeep Grand Cherokee z roku 2008.
URL http://www.zeszyty.waw.pl/index.php/zeszyty-archiwalne/137-2016/zeszyt-5-109-2016/712-krzysztof-rokicki-mateusz-witkowski-methods-of-obtaining-of-live-data-related-with-dynamics-of-vehicle-based-on-data-received-from-on-board-diagnostic-systems
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; after publication
File
083_088.pdf 293.2 KB
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?