Construction scheduling and stability of the resulting schedules

Michał Krzemiński

Abstract

he paper present the concept of stability assessing the of solutions which are construction schedules. Rank have been obtained through the use of task scheduling rules and the application of the KASS software. The aim of the work is the choice of the equivalent solution in terms of the total time of the project. The selected solution optimization task should be characterized by the highest resistance to harmful environmental risk factors. To asses the stability of schedule simulation technique was used
Author Michał Krzemiński IIB
Michał Krzemiński,,
- The Institute of Civil Engineering
Journal seriesArchives of Civil Engineering, ISSN 1230-2945
Issue year2016
Vol62
No2
Pages89-100
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishharnomogramy budowlane, metoda potokowa, KASS
Keywords in Englishconstruction scheduling, schedules stability, KASS
Abstract in Polish W artykule zaprezentowana została koncepcja oceny stabilności harmonogramów budowlanych. Harmonogramy są jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanym w zarządzaniu projektami budowlanymi. W przypadku projektów, które dotyczą harmonogramowania procesów jednego typu, jednorodnych lub niejednorodnych, istnieje wiele reguł, takich jak MS, FCFS, LPT, SPT, itp., które mogą być stosowane. Można również zastosować różnego rodzaju heurystyki, takie jak modele wąskich gardeł lub lokalnego przeszukiwania oraz wiele innych. Heurystyki te są tworzone każdego dnia. Procesy budowlane są szczególnie podatne na zagrożenia. Niepewność stała się jednym z głównych czynników wpływających na wykonanie projektu i na ostateczny sukces. Ryzyko w działalności budowlanej jest bardzo wysokie. To bardzo ważne, aby pracować z ryzykiem, jednym ze sposobów jest, wybór najbardziej stabilnego harmonogramu. Projekty budowlane charakteryzują się dużą liczbą uczestników. Planowanie projektu w niepewności i ryzyku jest przedmiotem licznych prac badawczych od czasu wprowadzenia modelu PERT. Istniejące metody, które wyrażają czasy trwania jako zmienne losowe, koncentrują się głównie na szacowaniu prawdopodobieństwa dotrzymania terminu dyrektywnego lub czasu trwania projektu na predefiniowanym poziomie ufności wyniku. W artykule zaprezentowane zostały metody oceny stabilności harmonogramów wykonanych z zastosowanie potokowych metod produkcji. Pierwszym rozpatrywanym zagadnieniem była ocena stabilności dwóch harmonogramów uszeregowaniem z zastosowaniem reguł SPT i LPT opracowanych dla procesów jednorodnych
Languageen angielski
File
construction.pdf 507.49 KB
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 15.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*6 (2018-07-15)
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back