Porównanie metod akwizycji obrazów RGB-D na potrzeby rejestracji trójwymiarowych modeli obiektów

Tomasz Michał Kornuta , Maciej Stefańczyk

Abstract

Aby móc realizowac zadania natury manipulacyjnej roboty musz ˛a dysponowa ´ c dobrej ja- ´ kosci, spójnymi modelami manipulowanych obiektów. Celem prac opisanych w poni ´ zszym ˙ referacie było opracowanie systemu do rejestracji trójwymiarowych modeli obiektów. Poniewaz jako ˙ s´c modeli uzyskiwanych za pomoc ˛a komercyjnych czujników RGB-D była niska, ´ wytworzono układ wielokamerowy z dodatkowym oswietlaczem strukturalnym. W refera- ´ cie pokrótce omówiono zaimplementowany system do rejestracji modeli oraz porównano modele otrzymane w oparciu o czujnik Microsoft Kinect oraz układ wielokamerowy
Author Tomasz Michał Kornuta (FEIT / AK)
Tomasz Michał Kornuta,,
- The Institute of Control and Computation Engineering
, Maciej Stefańczyk (FEIT / AK)
Maciej Stefańczyk,,
- The Institute of Control and Computation Engineering
Pages357-366
Publication size in sheets0.5
Book Tchoń Krzysztof, Zieliński Cezary (eds.): Postępy Robotyki. Tom I i II, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika, no. 195, 2016, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-562-2, 618 p.
ProjectDevelopment of methodology of control, decision support and production management. Project leader: Zieliński Cezary, , Phone: 5102, start date 19-05-2015, end date 31-12-2016, 504/02233/1031, Completed
WEiTI Działalność statutowa
Languagepl polski
File
kornuta lstef_porównanie PR16.pdf 7.55 MB
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 04-02-2020, MonographChapterAuthor
Publication indicators GS Citations = 1.0
Citation count*1 (2020-09-20)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?