Electroless deposition of Ni-P/Nano-TiO2 composite coatings on PET and carbon fibres substrates

Anna Sałacińska , Milena Kurkowska , Jerzy Bieliński , Rafał Kozera , Anna Boczkowska , Krzysztof Kurzydłowski

Abstract

W pracy przedstawiono wyniki badań nad bezprądowym osadzaniem warstw kompozytowych Ni-P/ TiO2 na podłożach polimerowych typu Mylar (poliester PET) oraz na włóknach węglowych (wiązki 24k włókien 7 µm Tenax). Osnowa Ni-P osadzana była z roztworu NiSO4 0,1 M; NaH2PO2 0,2 M; glicyna 0,21 M, o pH = 7,5÷8,5 z dodatkiem tiomocznika jako stabilizatora oraz bromku cetylotrimetyloamoniowego jako surfaktanta. Dodawano proszku tlenku tytanu (IV) (Aldrich,ziarna 25 nm) w ilości 10÷30 g/l, z ultradźwiękową homogenizacją zawiesiny. Stwierdzono częściową sedymentację tlenku. Osadzanie prowadzono w temperaturze 70 °C, w czasie od 5 do 15 min dla podłoża węglowego i 60 min dla PET. Podłoża obracały się z szybkością 1 obr/min, a zawiesina mieszana była mieszadłem magnetycznym. Określano chemicznie skład osadzanych warstw oraz morfologię ich powierzchni za pomocą SEM. W zastosowanych warunkach osadzone bezprądowo na włóknach węglowych warstwy kompozytowe Ni-P/TiO2 o grubości 0,3÷1 µm zawierały do 17% mas. tlenku tytanu oraz 2÷3% mas. fosforu.
Author Anna Sałacińska
Anna Sałacińska,,
-
, Milena Kurkowska (FMSE / DSMP)
Milena Kurkowska,,
- Division of Ceramic Materials and Polymers
, Jerzy Bieliński (FC / CICSST)
Jerzy Bieliński,,
- Chair Of Inorganic Chemistry And Solid State Technology
, Rafał Kozera
Rafał Kozera,,
-
, Anna Boczkowska (FMSE / DSMP)
Anna Boczkowska,,
- Division of Ceramic Materials and Polymers
, Krzysztof Kurzydłowski (FMSE / DMD)
Krzysztof Kurzydłowski,,
- Division of Materials Design
Journal seriesComposites, Theory and Practice, ISSN 2084-6096
Issue year2013
Vol13
No2
Pages86-91
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbezprądowe osadzanie kompozytu Ni-P/TiO2, szybkość osadzania i mikrostruktura, PET, metalizacja PET i włókien węglowych
Keywords in EnglishNi-P coatings, carbon fibres, ceramic nanoparticles
URL http://www.kompozyty.ptmk.net/archiwum.html
Languageen angielski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?