Sustainability Management - New Concept of Management Science or Nihil Novi Sub Sole

Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Abstract

Since 2010, in publications and discussions based on management sciences the term sustainable management appears . Is this a new concept of management theory that is being developed? In attempting to answer this question the potential interpretative context of this term was analysed. The tradition of management theory leading to the association of the concept of balance with the classic term of organizational harmony was taken into account (according to Karl Adamiecki’s understanding of the harmony of selection and the harmony of cooperation ). At the same time, the main challenge of management science from its conception, which today is provoking concern about a crisis in management science both on the ontological level as well as on the level of operationalization, that is, the Issue of a harmonised (balanced) selection of management instruments by the real life manager, was also taken into account. It seems that this idea is not a separate management concept, but a valuable disclosure of the essence of the crisis of modern science, consisting of the absence of sufficient practicality of management science theory, and a reminder that the operationalization of the theory in this discipline is a prerequisite for its development.
Author Janusz Zawiła-Niedźwiecki (FoM / BITD)
Janusz Zawiła-Niedźwiecki,,
- Business Information Technology Department
Pages7-20
Publication size in sheets0.65
Book Grzeszczyk Tadeusz A. (eds.): Selected Aspects of Sustainability in Project Management and Evaluation, 2016, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-506-6, 97 p.
Keywords in Polishmetodologia zarządzania, zrównoważone zarządzanie
Keywords in Englishmethodology of management, sustainable management
Abstract in PolishOd 2010 roku w publikacjach i dyskusjach na gruncie nauk o zarządzaniu (np. [Grudzewski, b]) pojawia się określenie zrównoważone zarządzanie. Czy jest to rodząca się nowa koncepcja teorii zarządzania ? Próbując odpowiedzieć na to pytanie przeanalizowano potencjalny kontekst interpretacyjny takiego hasła problemowego. Wzięto pod uwagę tradycję teorii zarządzania prowadzącą do skojarzenia pojęcia zrównoważone z klasycznym terminem harmonizacja organizacyjna (harmonia doboru i harmonia współdziałania w ujęciu Karola Adamieckiego) [Adamiecki]. Równocześnie uwzględniono główne wyzwanie nauk o zarządzaniu od ich zarania, dziś skłaniające nawet do obaw o ich kryzys tak w warstwie ontologicznej [Sudoł], jak i w warstwie operacjonalizacji, tj. kwestię harmonijnego (zrównoważonego ?) doboru instrumentarium zarządczego przez menedżera praktyka. Autorowi wydaje się, że idea ta nie jest odrębną koncepcją zarządzania, lecz wartościowym ujawnieniem istoty współczesnego kryzysu naukowego, polegającego na braku dostatecznej pragmatyczności teorii nauk o zarządzaniu, oraz przypominającego, że operacjonalizacja teorii w tej dyscyplinie jest podstawowym warunkiem jej rozwoju.
Languageen angielski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, 14-02-2020, MonographChapterAuthor - za mała objętość monografii w arkuszach wydawniczych: 4.85
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?