Infrastruktura akceleratorowa FCC : 100 TeV, 1035cm-2s-1, 100 km

Ryszard Romaniuk

Abstract

Future planned in CERN circular particle collider FCC is expected to reach collision energy in the range of 100 TeV for proton beams FCC-pp, energy range 0,1–0,4 TeV for electrons FCC-ee (TLEP), beam luminosity 1035cm-2s-1 and will be built in a new tunnel of 100 km in length. In domain of parameters the new infrastructure will beat the existing solutions of at least one order of magnitude. Its building is planned in CERN as an infrastructure of the post-LHC era, thus after 2035. However, the work on this monster machine has just started, similarly to the works on the LHC and its detectors which started nearly 30 years earlier before the first beam was accelerated in 2010. FCC Collaboration will consist of 10000 people from more than 100 countries, including at least 100 researchers if not more from Poland. The most important is the participation of young researchers, because the project will last a few decades. FCC infrastructure embraces ee, pp, ep, and ii colliders, and probably other configurations. FCC will use the existing LHC complex as an injector. To build FCC there are needed new superconducting magnets: dipoles bending the beam with the field 20 T, new correction and focusing magnets - quadrupoles and sextupoles, also new collimators, new accelerating structures of ultimate field gradients in the area of GV/m, new materials, new high power microwave circuits, and new measurement and control LLRF systems. Nearly all solutions have to be new, thus this project is a huge challenge to the new generation of researchers, also originating from Poland.
Author Ryszard Romaniuk (FEIT / PE)
Ryszard Romaniuk,,
- The Institute of Electronic Systems
Journal seriesElektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, [Elektronizacja : podzespoły i zastosowania elektroniki], ISSN 0033-2089, e-ISSN 2449-9528
Issue year2016
VolLVII
No7
Pages23-27
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsystemy elektroniczne eksperymenty fizyki wielkiej energii nauka i technika akceleratorowa fizyka poza modelem standardowym przyszły zderzacz pierścieniowy FCC LHC
Keywords in Englishelectronic systems high energy physics experiments accelerator science and technology physics beyond the SM future circular collider FCC LHC
Abstract in PolishPrzyszły planowany w CERN zderzacz pierścieniowy FCC ma mieć energię zderzeń wiązki protonowej w centrum masy w obszarze 100 TeV (FCC-pp), w zakresie ok. 0,1-0,4 TeV dla wiązki elektronowej FCC-ee (TLEP), jasność wiązki 1035cm-2s-1 i długość nowego tunelu cylindrycznego (symetrycznego wielokątnego) 100 km. W dziedzinie parametrów ma przekroczyć wszystkie dotychczasowe infrastruktury o co najmniej rząd wielkości. Jego budowa jest planowana w CERN, jako infrastruktury po erze LHC, a więc po roku 2035. Jednak prace nad tym monstrualnym urządzeniem rozpoczynamy już dzisiaj, tak jak pierwsze prace nad LHC i jego detektorami rozpoczęto prawie 30 lat przed przyspieszeniem pierwszej wiązki protonowej w roku 2010. Kolaboracja FCC będzie obejmować co najmniej 10000 osób z ponad 100 krajów, w tym co najmniej sto osób, o ile nie więcej, z naszego kraju. Szczególnie istotny jest udział młodych uczonych, gdyż projekt będzie trwał kilkadziesiąt lat. Projekt FCC obejmuje zderzacz elektronowy, protonowy, jonowy i być może także inne konfiguracje. FCC będzie używał obecny kompleks LHC jako iniektor. Do budowy FCC potrzebne będą nowe magnesy nadprzewodzące dipolowe zakrzywiające wiązkę o polu ok. 20 T i nowe magnesy korygujące i ogniskujące wiązkę - kwadrupole i sekstupole, a także nowe kolimatory, nowe struktury przyspieszające o wielkim gradiencie pola rzędu GV/m, nowe materiały i nowa generacja układów mikrofalowych RF dużej mocy oraz nowe systemy pomiarowe i kontrolne LLRF. Prawie wszystkie rozwiązania muszą być nowe, a więc jest to wyzwanie dla nowej generacji uczonych, także z Polski.
DOIDOI:10.15199/13.2016.7.7
URL http://sigma-not.pl/publikacja-99871-2016-7.html
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 04-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 04-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?