DOBÓR STRUMIENIA MASY WODY CHŁODZĄCEJ PRZY ZMIENNYM OBCIĄŻENIU DLA BLOKU 200 MW

Rafał Laskowski , Adam Smyk , Artur Rusowicz , Andrzej Grzebielec

Abstract

The 200 MW coal power plants were designed as basic generating units, which had a limited scope of load regulation. Due to the growing share of renewable energy sources in the energy balance, 200 MW class units must have greater flexibility (in the scope of larger load changes). In addition, these power plants should not significantly reduce efficiency at the lower loads that will often occur. The article analyzes the selection of the cooling water mass flow rate at variable load in the range from 100% to 40% in order to obtain maximum efficiency and power. The mathematical model of the 200 MW power plant was made in the commercial Ebsilon program and validated based on measurement data. On the basis of the analysis carried out, it seems reasonable to reduce the cooling water mass stream in this unit working with a load below 60%.
Author Rafał Laskowski (FPAE / IHE)
Rafał Laskowski,,
- The Institute of Heat Engineering
, Adam Smyk (FPAE / IHE)
Adam Smyk,,
- The Institute of Heat Engineering
, Artur Rusowicz (FPAE / IHE)
Artur Rusowicz,,
- The Institute of Heat Engineering
, Andrzej Grzebielec (FPAE / IHE)
Andrzej Grzebielec,,
- The Institute of Heat Engineering
Other language title versionsSELECTION OF COOLING WATER MASS FLOW RATE AT VARIABLE LOAD FOR 200MW POWER UNIT
Journal seriesRynek Energii, ISSN 1425-5960
Issue year2020
No3(148)
Pages41-46
Publication size in sheets2.05
Keywords in Polishskraplacz energetyczny, strumień masy wody chłodzącej, optymalizacja
Keywords in Englishsteam condenser, cooling water mass flow rate, optimization
ASJC Classification2100 General Energy; 2600 General Mathematics
Abstract in PolishBloki węglowe klas 200 MW były projektowane jako podstawowe jednostki wytwórcze, które miały ograniczony zakres regulacji obciążenia. Ze względu na rosnący udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym jednostki klasy 200 MW muszą m.in. charakteryzować się większą elastycznością (w zakresie większych zmian obciążeń). Jest to jednym z istotnych celów programu 200+. Ponadto blok nie powinien znacząco zmniejszać sprawności przy mniejszych obciążeniach, które będą często występować. W artykule dokonano analizy doboru strumienia masy wody chłodzącej przy zmiennym obciążeniu blok w zakresie od 100 % do 40 %, w celu uzyskania maksymalnej sprawności i mocy. Model matematyczny bloku 200 MW został wykonany w komercyjnym programie Ebsilon i zwalidowany na podstawie danych pomiarowych. Na podstawie przeprowadzonej analizy wydaje się zasadne zmniejszanie strumienia masy wody chłodzącej w blokach pracujących z obciążeniem poniżej 60%.
Languagepl polski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 18-06-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.233; WoS Impact Factor: 2010 = 0 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?