Metody wykorzystania energii z rekuperacji w transporcie szynowym

Michał Urbaniak , Marianna Jacyna , Ewa Kardas-Cinal

Abstract

This article presents a review of methods for man-agement of energy gained from regenerative braking. Among known and applied methods, the following are specified: using the recovered energy for non-traction own needs of the vehicle, storing the recovered energy in energy storage system (on-board or stationary) and its later use when needed, transformation and return of the recovered energy to the domestic power grid, and also the possibility of transferring the recovered energy to the traction network and its use by other vehicles (e.g., in during their acceleration phase). The principles of these methods are shortly described, their advantages and shortcomings are pointed out, and the practical applica-tions are given. In summary, it is concluded that it would be advantageous to combine these methods into an inte-grated system of energy regeneration and a general scheme of such a system is proposed.
Author Michał Urbaniak
Michał Urbaniak,,
-
, Marianna Jacyna (FT / DLTS)
Marianna Jacyna,,
- Department of Logistics and Transport Systems
, Ewa Kardas-Cinal (FT / DCFTE)
Ewa Kardas-Cinal,,
- Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment
Corporate authorWydział Transportu (WT PW ) [Warsaw University of Technology (PW)]
Journal seriesTTS Technika Transportu Szynowego, ISSN 1232-3829
Issue year2016
Vol1
No12
Pages355-359
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishW artykule przedstawiony został przegląd metod wykorzystania energii pochodzącej z hamowania odzyskowego. Wśród znanych i stosowanych w praktyce metod wymieniono wykorzystanie odzyskanej energii na nietrakcyjne po-trzeby własne pojazdu, magazynowanie odzyskanej energii w zasobnikach (pokładowych lub stacjonarnych) i wyko-rzystywanie jej w razie potrzeby, transformację i zwrot odzyskanej energii do krajowej sieci zasilania, a także moż-liwość przesyłu odzyskiwanej energii z powrotem do sieci jezdnej i wykorzystanie jej przez inne pojazdy mające zapotrzebowanie na taką energię (np. w fazie rozruchu). Pokrótce omówiono zasady działania wymienionych metod, wskazano ich wady i zalety oraz podano przykłady zastosowania w praktyce. W podsumowaniu stwierdzono, że wska-zane byłoby połączenie tych metod w zintegrowany system odzysku energii i zaproponowano ogólny schemat takiego systemu.
Languagepl polski
File
62_95_TTS_E_URBANIAK_JACYNA_KARDAS-CINAL.pdf 431.35 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 03-06-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 03-06-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 4.0
Citation count*4 (2020-09-04)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?