Zaufanie w e-kulturze

Helena Bulińska-Stangrecka

Abstract

E-culture is a culture that one observes in virtual organization. Organizational culture is an important factor that influence organizational effectiveness. The main task for eculture is to create condition that increase task cooperation and trust. Organizational trust is crucial in terms of knowledge management and exchange of information. This paper respond to the questions about the role of trust in e-culture. It identifies three main fuction of trust in virtual organizations
Author Helena Bulińska-Stangrecka (FASS / DPSSFT)
Helena Bulińska-Stangrecka,,
- Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology
Pages297-310
Publication size in sheets0.65
Book Kowalczyk Lucjan, Mroczko Franciszek (eds.): Innowacyjność to rozwój. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych , Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, vol. 39, no. (3)2016, 2016, Wałbrzych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, ISBN 978-83-60904-46-6, 310 p.
Keywords in Polishzaufanie, organizacja wirtualna, e-kultura.
Keywords in Englishtrust, virtual organization, e-culture.
Abstract in PolishE-kultura jest specyficzną formą kultury organizacyjnej znamienna dla organizacji wirtualnych. Stanowi społeczną płaszczyznę funkcjonowania takich organizacji. Kultura stanowi ważny czynnik decydujący o efektywności działania przedsiębiorstwa. Kluczowym zadaniem w e-kulturze jest budowanie warunków do współpracy zespołowej i wymiany informacji. Dzielenie się wiedzą wymaga atmosfery zaufania organizacyjnego. Artykuł odpowiada na pytanie o rolę zaufania w e-kulturze. Wskazuje trzy podstawowe funkcje zaufania w organizacji wirtualnej.
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 05-09-2019, BookChapterJournalSeries
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 05-09-2019, BookChapterJournalSeries
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?