Monotony and Repetitiveness in Architectural Design

Joanna Giecewicz , Krystian Kwieciński

Abstract

Tumultuous history of Warsaw accounts for the specific urban character and pattern with its programmatic instability, incompleteness, spatial disorder, dispersed amorphous growth, morphological entropy and disruptive forces, more inclined toward exceptions rather than norms or systematic city organization. To learn more about architectural beauty from Warsaw specific cityness the paper presents a selected historical architectural style through a use of computation. Chosen examples of 20th century buildings design by Marek Leykam are used to formalize his design style. The monotony of repetitiveness is analyzed, with a use of created tool, and the extend of its complexity is studied. In present times of mass-culture and therefor mass-architecture, recognizable forms, classical formal qualities and even monotony stimulates searches for causes of objective beauty.
Author Joanna Giecewicz (FA / DAUD)
Joanna Giecewicz,,
- Division of Architectural and Urban Design
, Krystian Kwieciński
Krystian Kwieciński,,
-
Other language title versionsMonotonia i powtarzalność w projektowaniu architektonicznym
Pages17-26
Publication size in sheets0.5
Book Kozłowski Tomasz (eds.): Definiowanie przestrzeni architektonicznej - tradycja i nowoczesność architektury / Defining the Architectural Space - Tradition and Modernity in Architecture, Definiowanie przestrzeni architektonicznej – tradycja i nowoczesność architektury / Defining the Architectural Space – Tradition and Modernity in Architecture, vol. 3, 2019, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, ISBN 978-83-7977-452-4, 128 p.
Keywords in Polishpowtarzalność, fasada, prefabrykacja, architektura masowa, projektowanie parametryczne, piękno
Keywords in Englishrepetitiveness, facade, prefabrication, mass-architecture, parametric design, beauty
Abstract in PolishBurzliwa historia Warszawy tłumaczy jej specyficzny charakter urbanistyczny i wytworzony wzorzec z jego programową niestabilnością, niekompletnością, zaburzeniami przestrzennymi, rozproszonym amorficznym wzrostem, entropią morfologiczną i siłami zakłócającymi, bardziej skłonnymi do wyjątków niż norm lub systematycznej organizacji miasta. Aby dowiedzieć się więcej o pięknie architektury na podstawie krajobrazu Warszawy, w artykule przedstawiono komputerowe analizy wybranego historycznego stylu architektonicznego. Wybrane przykłady XX wiecznych budynków autorstwa Marka Leykama posłużyły do sformalizowania jego stylu projektowego. Opracowane narzędzie posłużyło do zanalizowania monotonii i powtarzalności a także poziomu złożoności. W obecnych czasach kultury masowej, a tym samym architektury masowej, rozpoznawalne formy, klasyczne cechy formalne, a nawet monotonia, stymulują poszukiwanie przyczyn obiektywnego piękna.
URL http://www.atut.ig.pl/?1500,definiowanie-przestrzeni-architektonicznej-–-tradycja-i-nowoczesnosc-architektury-defining-the-architectural-space-–-tradition-and-modernity-in-architecture-2019-vol.-3
Languageen angielski , pl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 15-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?