Fuzzy implications based on semicopulas

Michał Baczyński , Przemysław Grzegorzewski , Radko Mesiar

Abstract

Recently, two new families of fuzzy implication functions called probabilistic implications and probabilistic S-implications were introduced by Grzegorzewski (2011, 2013). They are based on conditional copulas and make a bridge between probability theory and fuzzy logic. In this paper we generalize these two classes and propose a new kind of construction methods for fuzzy implications which are based on an a priori given fuzzy implication I and a semicopula B.
Author Michał Baczyński
Michał Baczyński,,
-
, Przemysław Grzegorzewski (FMIS / DSPFM)
Przemysław Grzegorzewski,,
- Department of Stochastic Processes and Financial Mathematics
, Radko Mesiar
Radko Mesiar,,
-
Pages792-798
Publication size in sheets0.5
Book Alonso J. M., Bustince H., Reformat M. (eds.): Proceedings of the 2015 Conference of the International Fuzzy Systems Association and the European Society for Fuzzy Logic and Technology, Advances in Intelligent Systems Research, vol. 89, 2015, ATLANTIS PRESS, ISBN 978-94-62520-77-6
Abstract in PolishGrzegorzewski wprowadził w 2011 roku dwie nowe klasy implikacji rozmytych - tzw. implikacje probabilistyczne oraz probabilistyczne S-implikacje. Obie te rodziny implikacji wykorzystują kopuły, dzięki czemu mogą być postrzegane jako pomost łączący probabilistykę i logikę rozmytą. W niniejszej pracy zaproponowano uogólnienie wspomnianych rodzin implikacji rozmytych oraz nową metodę konstrukcji implikacji rozmytych, bazująca na danej a priori implikacji I oraz semikopule B.
DOIDOI:10.2991/ifsa-eusflat-15.2015.112
URL http://www.atlantis-press.com/php/pub.php?publication=ifsa-eusflat-15
Languageen angielski
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 15.0, 10-03-2019, BookChapterSeriesAndMatConf
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 10-03-2019, BookChapterSeriesAndMatConf
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back