The evolutionary development of roughness prediction models

Maciej Grzenda , A. Bustillo

Abstract

Praca przedstawia nowy algorytm doboru wstępnej transformacji danych na przykładzie wybranego procesu przemysłowego. Zaproponowano metodę użycia algorytmu genetycznego do doboru zestawu atrybutów i cech po redukcji wymiarowości stanowiących dane wejściowe dla modelu predykcyjnego. Wyniki przedstawiono w kontekście zmiennej liczności dostępnego zbioru danych eksperymentalnych.
Author Maciej Grzenda (FMIS / DACSCM)
Maciej Grzenda,,
- Department of Applied Computer Science and Computation Methods
, A. Bustillo - [Department of Civil Engineering, University of Burgos, 09006 Burgos, Spain]
A. Bustillo,,
-
- Department of Civil Engineering, University of Burgos, 09006 Burgos, Spain
Journal seriesApplied Soft Computing, ISSN 1568-4946
Issue year2013
Vol13
No5
Pages2913-2922
Publication size in sheets0.5
ASJC Classification1712 Software
DOIDOI:10.1016/j.asoc.2012.03.070
URL http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568494612001858
Languageen angielski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 35.0, 30-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 40.0, 30-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 18; WoS Citations = 17; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 2.654; WoS Impact Factor: 2013 = 2.679 (2) - 2013=2.97 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?