Otrzymywanie adsorbentów węglowych z odpadów tworzyw sztucznych

Grzegorz Makomaski , Izabella Legocka

Abstract

In this work, the results of studies on the preparation of carbon adsorbents from selected waste polymers were presented.The poly(ethylene terephthalate), phenol-formaldehyde resin or polycarbonate wastes were carbonized and next activated with H2O, KOH, K2CO3 or MgCO3. For the obtained carbon adsorbents the determination sorption and acid-base properties were carried out. Moreover evaluated of the usefulness of obtained carbon adsorbents for industrial wastewater treatment.
Author Grzegorz Makomaski (FCEMP / IC)
Grzegorz Makomaski,,
- The Institute of Chemistry
, Izabella Legocka (FCEMP / IC)
Izabella Legocka,,
- The Institute of Chemistry
Other language title versionsPreparation of carbon adsorbents from waste polymers
Pages128-141
Publication size in sheets0.6
Book Petzel Małgorzata (eds.): Działalność naukowa i badawcza Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej, 2016, Płock, Instytut Chemii WBMiP PW, ISBN 97883910119-6-6, 296 p.
Keywords in Polishadsorbent węglowy, aktywacja, poli(tereftalan etylenu), żywica fenolowo-formaldehydowa, poliwęglan
Keywords in Englishcarbon adsorbents, activation, poly(ethylene terephthalate), phenol-formaldehyde resin, polycarbonate
Abstract in Polishpracy przedstawiono wyniki badań otrzymywania adsorbentów węglowych z wybranych odpadów tworzyw sztucznych. Odpady poli(tereftalanu etylenu), żywicy fenolowo-formaldehydowej lub poliwęglanu poddano karbonizacji, a następnie aktywacji H2O, KOH, K2CO3 lub MgCO3. Dla otrzymanych adsorbentów węglowych oznaczono właściwości sorpcyjne i kwasowo-zasadowe. Dokonano oceny przydatności otrzymanych adsorbentów węglowych w wybranych procesach adsorpcyjnych, m.in. do oczyszczania ścieków przemysłowych.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?