Ocena ekonomicznej efektywności oczyszczalni ścieków

Beata Karolinczak , Rafał Miłaszewski

Abstract

The article reviews the possible use of cost-benefit analysis for assessment of economic effectiveness in wastewater treatment investments. They are exemplified by the simplified formula of the absolute effectiveness index. The wastewater treatment plant use effect is described by the magnitude of avoided losses caused by pollution of water resources resulting from wastewater treatment plant operations. The amount of investment outlays incurred during construction of wastewater treatment plants and their operating costs are determined by application of mathematical models. The article also discusses the potential for applying the annual wastewater treatment cost index to select the minimum cost wastewater treatment variant.
Author Beata Karolinczak (FEE / DWSWT)
Beata Karolinczak,,
- Department of Water Supply and Wastewater Treatment
, Rafał Miłaszewski (FEE) - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW)
Rafał Miłaszewski,,
- Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering
Other language title versionsEconomic effectiveness assessment of wastewater treatment plants
Journal seriesGospodarka Wodna, ISSN 0017-2448, e-ISSN 2449-9439
Issue year2013
No2
Pages53-57
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishoczyszczalnia ścieków, efektywność, ocena ekonomiczna
Keywords in Englishwastewater treatment plant, efficiency, economic assessment
Abstract in PolishW artykule przedstawiono możliwości zastosowania analizy kosztów i korzyści do oceny ekonomicznej efektywności inwestycji w dziedzinie oczyszczania ścieków. Pokazano je na przykładzie formuły uproszczonej wskaźnika efektywności bezwzględnej. Efekt użytkowy oczyszczalni ścieków określono za pomocą wielkości strat unikniętych spowodowanych zanieczyszczeniem zasobów wodnych w rezultacie funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Wielkości nakładów inwestycyjnych ponoszonych na budowę oczyszczalni ścieków oraz kosztów ich eksploatacji określono przy użyciu modeli matematycznych. W artykule opisano również możliwości zastosowania wskaźnika rocznych kosztów oczyszczania ścieków do wyboru wariantu oczyszczalni ścieków charakteryzującego się minimalnym kosztem.
Languagepl polski
Not used for evaluationyes
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?