Emisja lotnych związków organicznych z urządzeń biurowych - aktualny stan wiedzy oraz plan badań

Jerzy Sowa , Małgorzata Szymkowiak , Dariusz Heim

Abstract

W pracy dokonano przeglądu aktualnego stanu wiedzy na temat źródeł emisji lotnych związków organicznych w pomieszczeniach biurowych. Omówiono wyniki badań przepro-wadzonych w Stanach Zjednoczonych, Iranie oraz na Tajwanie. Autorzy wykonali także badania zawartości lotnych związków organicznych w pomieszczeniu biurowym budynku Politechniki Łódzkiej. Badania wykonano po okresie intensywnej pracy dwóch zestawów komputerowych w pomieszczeniu o kubaturze 33,8 m3 i obniżonej wentylacji. Na podstawie analizy z wykorzystaniem techniki chromatografii gazowej zidentyfikowano 4 substancje z grupy lotnych związków organicznych – LZO. Dokonano wstępnej oceny możliwego wpływu zidentyfikowanych związków na zdrowie i samopoczucie użytkowników. W ostatniej części pracy przeanalizowano dotychczasowe doświadczenia w stosowaniu wypraw malarskich z ditlenkiem tytanu do utylizacji zanieczyszczeń powietrza oraz bardziej szczegółowo omówiono planowany eksperyment polegający na wykorzystaniu zjawiska fotokatalitycznego utleniania do rozkładu LZO.
Author Jerzy Sowa (FEE / DHV)
Jerzy Sowa,,
- Department of Heating and Ventilation
, Małgorzata Szymkowiak
Małgorzata Szymkowiak,,
-
, Dariusz Heim
Dariusz Heim,,
-
Journal seriesFizyka Budowli w Teorii i Praktyce, ISSN 1734-4891, (0 pkt)
Issue year2018
Vol10
No2
Pages31-36
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishchromatografia gazowa, formaldehyd, etylobenzen, ftalan dibutylu, fotokataliza
Languagepl polski
File
T10-2-06_37_2017_Szymkowiak.pdf of 11-10-2018
459.36 KB
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back