Hałas drogowy jako miara struktury natężenia ruchu

Szymon Gontarz , Adam Gałęzia , Marcin Jasiński , Stanisław Radkowski

Abstract

The article presents results of research on the impact of traffic type structure on the generated traffic noise. Based on statistical methods such as linear regression and multiple regression we estimated the impact of passenger vehicles and trucks on the generated noise.
Author Szymon Gontarz IP
Szymon Gontarz,,
- Institute of Automotive Engineering
, Adam Gałęzia IP
Adam Gałęzia,,
- Institute of Automotive Engineering
, Marcin Jasiński IP
Marcin Jasiński,,
- Institute of Automotive Engineering
, Stanisław Radkowski IP
Stanisław Radkowski,,
- Institute of Automotive Engineering
Journal seriesZeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, ISSN 1642-347X
Issue year2011
No5/86
Pages71-82
Keywords in Polishnaprężenie wewnętrzne, niejednorodność struktury, metoda diagnostyczna pasywna, metoda diagnostyczna aktywna, diagnostyczna metoda nieniszcząca, efekt Villary'ego
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano rezultaty badań wpływu struktury rodzajowej ruchu pojazdów na generowany hałas komunikacyjny. Na podstawie metod statystycznych tj. regresji liniowej i wielorakiej oszacowano wpływ pojazdów osobowych i ciężarowych na generowany przez nie łącznie hałas.
URL http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5ce66e93-522e-47e3-b57e-c4a88849dc58?q=bwmeta1.element.baztech-a00790dd-6c28-4549-ae6b-6ac3d588b75a;7&qt=CHILDREN-STATELESS
Languagepl polski
Score (nominal)4
Citation count*0 (2015-05-05)
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back