Factors affecting the intermodal transport development in the Greater Poland region. In search for an optimal public policy

Michał Beim , Bartosz Mazur , Andrzej Soczówka , Robert Zajdler

Abstract

Intermodal transport in Poland plays an increasingly important role. It develops despite difficulties it encounters. This article presents results on research conducted on development of intermodal transport in Greater Poland region, where the majority of intermodal terminals in Poland operate. The majority of intermodal terminals would not be open without financial support from the European Union because it is seen as a risky business. The risk is not only derived from infrastructural barriers or low-cost advantage over the road transport, but also because of low awareness of the environmental issues among customers of transport services. As a result, small and medium-sized road haulers dominate the Polish market. Poland has the largest fleet of road freight vehicles in the EU. Only entrepreneurs implementing the corporate social responsibility policy deliberately choose intermodal transport. One can identified four basic business models of intermodal terminals in Greater Poland region. While all business models form part of the logistics market, it is important to develop regional and transport policy of the State in this regard, supporting particular model(s) of intermodal terminals’ development. In the same time, helping to better focus the European Union funds.
Author Michał Beim
Michał Beim,,
-
, Bartosz Mazur
Bartosz Mazur,,
-
, Andrzej Soczówka
Andrzej Soczówka,,
-
, Robert Zajdler (FASS / DPELEP)
Robert Zajdler,,
- Department of Public Economic Law and Economic Policy
Other language title versionsCzynniki rozwoju transportu intermodalnego w Wielkopolsce. W poszukiwaniu optymalnej polityki publicznej
Journal seriesCzasopismo Geograficzne, [Czasopismo Geograficzne], ISSN 0045-9453
Issue year2020
Vol90
No2
Pages157-188
Publication size in sheets1.55
Keywords in Polishtransport intermodalny, regionalna polityka transportowa, rozwój regionalny, łańcuchy dostaw, fundusze unijne
Keywords in Englishintermodal freight, regional transport policy, regional development, supply chains, EU funds
ASJC Classification3305 Geography, Planning and Development; 1900 General Earth and Planetary Sciences
Abstract in PolishTransport intermodalny w Polsce odgrywa coraz większą rolę. Rozwój następuje to mimo licznych trudności, jakie napotyka. Artykuł prezentuje wyniki badań nad transportem intermodalnym w województwie wielkopolskim, w którym funkcjonuje najwięcej terminali spośród polskich regionów. Większość terminali nie zostałaby otwarta, gdyby nie wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej. Transport intermodalny jest postrzegany jako inwestycja mało rentowna i obciążona ryzykiem. Ryzyko wynika nie tylko z barier infrastrukturalnych czy niewielkiej przewadze kosztowej nad transportem drogowym, ale również z niewielkiej świadomości ekologicznej przedsiębiorców zlecających usługi transportowe. W rezultacie na polskim rynku dominują mali i średni przewoźnicy drogowi, a w Polsce jest największa w UE flota ciągników siodłowych. Transport intermodalny świadomie wybierają tylko przedsiębiorcy kładący nacisk na CSR. Można zidentyfikować cztery zasadnicze modele funkcjonowania terminali intermodalnych w Wielkopolsce. Choć wszystkie modele znajdują miejsce na rynku usług logistycznych, koniecznością jest wypracowanie polityki regionalnej i państwowej oraz modelu wsparcia terminali intermodalnych środkami unijnymi.
URL http://czasgeo.ptgeo.org.pl/ojs31/index.php/geo/issue/view/24
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 04-08-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.215
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?