Probabilistic implications

Przemysław Grzegorzewski

Abstract

Zbadano własności zaproponowanej nowej rodziny implikacji, nazwanej implikacjami probabilistycznymi. Owe implikacje, bazujące na warunkowych kopułach, stanowią ciekawy łącznik pomiędzy probabilistyką a logiką rozmytą. W pracy wskazano związki między rozmytymi implikacjami probabilistycznymi i pewnymi strukturami zależności zmiennych losowych. Ponadto zdefiniowano i zbadano tzw. S-implikacje probabilistyczne oraz Q-implikacje probabilistyczne.
Author Przemysław Grzegorzewski (FMIS / DSPFM)
Przemysław Grzegorzewski,,
- Department of Stochastic Processes and Financial Mathematics
Journal seriesFuzzy Sets and Systems, ISSN 0165-0114
Issue year2013
Vol226
Pages53-66
Publication size in sheets0.65
ASJC Classification1702 Artificial Intelligence; 2609 Logic
DOIDOI:10.1016/j.fss.2013.01.003
URL http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165011413000201
Languageen angielski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 31-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 40.0, 31-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 18; Scopus Citations = 18; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 2.089; WoS Impact Factor: 2013 = 1.88 (2) - 2013=2.263 (5)
Citation count*14 (2015-08-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?