Badania zjawiska opto-mikrofalowej przemiany częstotliwości na modulatorze Macha-Zehndera dla jego różnych warunków pracy

Krzysztof Michał Madziar , Andrzej Bełda , Bogdan Galwas

Abstract

FO-p-10: Współczesne układy transmisyjne do swojego działania bardzo często wykorzystują efekty nieliniowe. Do efektów tych zalicza się m.in. modulację, powielanie i mieszanie częstotliwości. Przyrządami, które wykorzystywano tradycyjnie do uzyskiwania efektów nieliniowych były przyrządy półprzewodnikowe, których charakterystyki przejściowe w stanie pobudzenia wielkosygnałowego przestają być opisywane funkcją liniową, a zaczynają funkcjami wyższych rzędów. Do powszechnie stosowanych elementów nieliniowych realizujących funkcje modulacji, powielania lub mieszania częstotliwości zalicza się tranzystory w układach wzmacniaczy lub diody [1], [2]. Wraz z rozwojem fotoniki mikrofalowej oraz systemów Radio-over-Fiber szczególną uwagę poświęcono możliwości uzyskania efektu mieszania opto-mikrofalowego na fotodiodach PIN [3], [4]. Wykorzystując pozytywne właściwości technik fotonicznych w przetwarzaniu sygnałów mikrofalowych, uzyskuje się m.in. obniżony poziom strat przemiany, a także znaczne poszerzenie zakresu częstotliwości pracy takiego mieszacza. Wąskim gardłem tej techniki jest ograniczenie amplitudy sygnału oscylatora lokalnego, którego przekroczenie powoduje nagły wzrost strat przemiany. Rozwiązaniem powyższych problemów może być zastosowanie - jako mieszacza - biernego elementu składowego łącza optycznego - modulatora Macha-Zendera [5]–[7].
Author Krzysztof Michał Madziar (FEIT / MO)
Krzysztof Michał Madziar,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
, Andrzej Bełda (FEIT / MO)
Andrzej Bełda,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
, Bogdan Galwas (FEIT / MO)
Bogdan Galwas,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
Pages1-2
Publication size in sheets0.3
Book Wiśniowski Piotr (eds.): Materiały Konferencyjne: XII Konferencja Naukowa Technologia Elektronowa, ELTE '2016, vol. PenDrive, 2016, Kraków, Polska, Katedra Elektroniki, Wydział Informatyki Elektroniki i Telekomunikacji Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 226 p.
Keywords in Polishmodulator Macha-Zendera, fotonika mikrofalowa, mieszanie, radio over fiber
ProjectEstablishing of innovative, complementary laboratories dedicated to advanced research in micro-, nano- and optoelectronics. Project leader: Szczepański Paweł, , Phone: (48 22) 234 58 70, application date 26-08-2008, start date 01-04-2009, planned end date 31-03-2011, end date 31-10-2012, IMiO/2008/POIG/4, Completed
WEiTI Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
Languagepl polski
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 15.0, 04-09-2019, BookChapterMatConfByIndicator
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 04-09-2019, BookChapterMatConfByIndicator
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?