Wpływ obwodów odciążających na łączeniowe straty energii w przekształtnikach wysokiej częstotliwości

Piotr Grzejszczak , Adam Czaplicki , Marek Szymczak , Roman Barlik

Abstract

This work is devoted to influence of snubber circuits to the fast MOSFET switching. Basic phenomena associated with fast switching were described and sources of transistor current and voltage ringing were defined. The most popular methods of limiting overvoltage and suppressing of parasitic ringing of the MOSFET circuit were presented. The main purpose of the research was the impact of snubber circuits on MOSFET switching energy losses analysis, which are very important in high frequency converters. (The impact of snubber circuits on switching energy losses in high frequency converters).
Author Piotr Grzejszczak (FoEE / ICIE)
Piotr Grzejszczak,,
- The Institute of Control and Industrial Electronics
, Adam Czaplicki (FoEE / IEPE)
Adam Czaplicki,,
- The Institute of Electrical Power Engineering
, Marek Szymczak (FoEE / ICIE)
Marek Szymczak,,
- The Institute of Control and Industrial Electronics
, Roman Barlik (FoEE / ICIE)
Roman Barlik,,
- The Institute of Control and Industrial Electronics
Other language title versionsThe impact of snubber circuits on switching energy losses in high frequency converters
Journal seriesPrzegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097
Issue year2020
Vol96
No6
Pages93-97
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishobwody odciążające, łączeniowe straty mocy, tranzystor mocy MOSFET, przekształtnik wysokiej częstotliwości
Keywords in Englishsnubber circuit, switching energy losses, power MOSFET, high frequency converter
ASJC Classification2208 Electrical and Electronic Engineering
Abstract in PolishNiniejsza praca dotyczy analizy procesów łączeniowych w gałęzi z szybkimi tranzystorami MOSFET. Opisano podstawowe zjawiska towarzyszące szybkim procesom łączeniowym oraz zdefiniowano źródła drgań wartości chwilowych prądu i napięcia na łącznikach. Przybliżono znane z literatury sposoby ograniczania przepięć i tłumienia pasożytniczych drgań obwodu komutacyjnego. Podstawowym celem prowadzonych badań była analiza wpływu obwodów odciążających na łączeniowe straty energii, które są szczególnie istotne w przekształtnikach wysokiej częstotliwości.
DOIDOI:10.15199/48.2020.06.17
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
WUTbeee50d3092941698aa24c4a1b0e6f72.pdf 1.68 MB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 03-07-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.434; WoS Impact Factor: 2013 = 0.0 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?