GPS and OBD data in testing of the vehicle dynamics

Krzysztof Rokicki

Abstract

The work concerns the comparison of data on longitudinal speed of the vehicle from two different methods of measurement – data obtained from the GPS receiver Qstarz BT-Q818XT 10 Hz, whose measurement accuracy and usefulness in the task of measuring the speed of the vehicle has been described in publications and data obtained from the vehicle on-board diagnostics system (OBD). Article presents a method of retrieving data from the OBD system using CAN bus and standardized diagnostic commands, which allow to get information about the instantaneous longitudinal speed of the vehicle. The result of comparison of speed data obtained from GPS and OBD showed they are one very similar, except for the following cases – when the GPS signal is disturbed by the infrastructure or other obstacles and in the case of wheel slip when the speed data recorded by the OBD are incorrect.
Author Krzysztof Rokicki (FACME / IAE)
Krzysztof Rokicki,,
- Institute of Automotive Engineering
Journal seriesZeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, ISSN 1642-347X, [1233-8303]
Issue year2016
Vol109
No5
Pages77-82
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishGPS, OBD, prędkość pojazdu
Keywords in EnglishGPS, OBD, vehicle speed data
Abstract in PolishPraca dotyczy porównania danych o prędkości wzdłużnej pojazdu pochodzących z dwóch różnych metod pomiarowych - danych uzyskiwanych z odbiornika GPS Qstarz BT-Q818XT 10 Hz, którego dokładność pomiarowa oraz przydatność w zadaniu pomiaru prędkości pojazdu została opisana w publikacjach, oraz danych uzyskiwanych z systemu diagnostyki pokładowej OBD pojazdu. W pracy przedstawiono metodę pobierania danych z systemu OBD z wykorzystaniem magistrali diagnostycznej CAN oraz znormalizowanych poleceń diagnostycznych, pozwalających uzyskać z pojazdu dane o chwilowej prędkości wzdłużnej pojazdu. Wynik porównania danych o prędkości uzyskanych z GPS oraz OBD wykazały, że są one bardzo zbliżone, po za przypadkami, kiedy zostaje zakłócony sygnał GPS przez infrastrukturę lub inne przeszkody ograniczające siłę sygnału, a także w przypadku uślizgu kół, kiedy to dane o prędkości rejestrowane przez OBD zostają zafałszowane.
URL http://www.zeszyty.waw.pl/index.php/zeszyty-archiwalne/137-2016/zeszyt-5-109-2016/714-krzysztof-rokicki-gps-and-obd-data-in-testing-of-the-vehicle-dynamics
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; after publication
File
077_081.pdf 407.54 KB
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?