Synteza i rozkład ozonu w warunkach wyładowania barierowego w tlenie

Sławomir Jodzis

Abstract

O2 was converted to O3 in electroplasma at residence time 2.5 s and O3 concn. up to 200 g/m3 to study the reactions of O3 formation and decompn. The gas temp. did not play any substantial role.
Author Sławomir Jodzis (FC / CChT)
Sławomir Jodzis,,
- Chair of Chemical Technology
Other language title versionsSynthesis and decomposition of ozone under conditions of dielectric barrier discharge in oxygen
Journal seriesPrzemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496
Issue year2016
Vol95
No2
Pages219-222
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsynteza ozonu, rozkład ozonu, wyładowanie barierowe
Keywords in Englishozone synthesis, ozone decomposition, dielectric barrier discharge
ASJC Classification1500 General Chemical Engineering; 1600 General Chemistry
Abstract in PolishWykazano, że bezpośrednią przyczyną rozkładu ozonu podczas wytwarzania go metodą elektroplazmową jest energia dostarczana do kanałów mikrowyładowań, a więc energia przeznaczona na jego wytworzenie. W zakresie typowych czasów przebywania gazu w ozonatorze rozkład ozonu spowodowany wysoką temperaturą cieczy chłodzącej, a w związku z tym także podwyższoną temperaturą gazu w szczelinie, ma charakter marginalny. Pokazano, że nawet stężony ozon praktycznie nie ulega rozkładowi dopóki nie zachodzą wyładowania. Ozon jest silnym utleniaczem, powszechnie stosowanym np. do uzdatniania wody pitnej, dezynfekcji wody w basenach kąpielowych, sterylizacji pomieszczeń magazynowych, sal operacyjnych i pomieszczeń kuchennych. Jego zaletą jest wysoki potencjał utleniający oraz to, że jest stosunkowo łatwy do wytworzenia. Niestety, ograniczona trwałość sprawia, że ozon musi być wytwarzany bezpośrednio w miejscu wykorzystania. Nie przereagowany (resztkowy) ozon rozkłada się do postaci dwuatomowej (tlen), czyli formy naturalnie występującej w przyrodzie. Jest to uznawane za jego kolejną zaletę np. w zastosowaniach medycznych i przy eksploatacji basenów kąpie-lowych, ponieważ ozon nawet w niewielkich stężeniach może działać drażniąco na błony śluzowe. Ozon jest wytwarzany przede wszystkim metodą elektroplazmową. Polega ona na poddawaniu gazu (tlenu lub mieszanin tlenu z azotem) działaniu wyładowań elektrycznych. Najpowszechniej wykorzystywane są wyładowania barierowe, powstające pomiędzy blisko sąsiadującymi elektrodami, rozdzielonymi dodatkowo warstwą dielektryka stałego. Dielektrykiem takim jest zwykle rura szklana, stanowiąca element nośny elektrody wysokonapięciowej, wykonanej w postaci warstwy napylonego metalu1) (rys. 1). Zadaniem dielektryka jest r[...]
DOIDOI:10.15199/62.2016.2.7
URL http://www.sigma-not.pl/publikacja-96624-synthesis-and-decomposition-of-ozone-under-conditions-of-dielectric-barrier-discharge-in-oxygen-synteza-i-rozk%C5%82ad-ozonu-w-warunkach-wy%C5%82adowania-barierowego-w-tlenie-przemysl-chemiczny-2016-2.html
Languagepl polski
File
Przem. Chem. 95 (2016) 219-222.pdf 526.08 KB
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 01-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 01-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 1; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.203; WoS Impact Factor: 2016 = 0.385 (2) - 2016=0.329 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?