Synteza i rozkład ozonu w warunkach wyładowania barierowego w tlenie

Sławomir Jodzis

Abstract

O2 was converted to O3 in electroplasma at residence time 2.5 s and O3 concn. up to 200 g/m3 to study the reactions of O3 formation and decompn. The gas temp. did not play any substantial role.
Author Sławomir Jodzis KTCh
Sławomir Jodzis,,
- Chair of Chemical Technology
Other language title versionsSynthesis and decomposition of ozone under conditions of dielectric barrier discharge in oxygen
Journal seriesPrzemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496
Issue year2016
Vol95
No2
Pages219-222
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsynteza ozonu, rozkład ozonu, wyładowanie barierowe
Keywords in Englishozone synthesis, ozone decomposition, dielectric barrier discharge
Abstract in PolishWykazano, że bezpośrednią przyczyną rozkładu ozonu podczas wytwarzania go metodą elektroplazmową jest energia dostarczana do kanałów mikrowyładowań, a więc energia przeznaczona na jego wytworzenie. W zakresie typowych czasów przebywania gazu w ozonatorze rozkład ozonu spowodowany wysoką temperaturą cieczy chłodzącej, a w związku z tym także podwyższoną temperaturą gazu w szczelinie, ma charakter marginalny. Pokazano, że nawet stężony ozon praktycznie nie ulega rozkładowi dopóki nie zachodzą wyładowania. Ozon jest silnym utleniaczem, powszechnie stosowanym np. do uzdatniania wody pitnej, dezynfekcji wody w basenach kąpielowych, sterylizacji pomieszczeń magazynowych, sal operacyjnych i pomieszczeń kuchennych. Jego zaletą jest wysoki potencjał utleniający oraz to, że jest stosunkowo łatwy do wytworzenia. Niestety, ograniczona trwałość sprawia, że ozon musi być wytwarzany bezpośrednio w miejscu wykorzystania. Nie przereagowany (resztkowy) ozon rozkłada się do postaci dwuatomowej (tlen), czyli formy naturalnie występującej w przyrodzie. Jest to uznawane za jego kolejną zaletę np. w zastosowaniach medycznych i przy eksploatacji basenów kąpie-lowych, ponieważ ozon nawet w niewielkich stężeniach może działać drażniąco na błony śluzowe. Ozon jest wytwarzany przede wszystkim metodą elektroplazmową. Polega ona na poddawaniu gazu (tlenu lub mieszanin tlenu z azotem) działaniu wyładowań elektrycznych. Najpowszechniej wykorzystywane są wyładowania barierowe, powstające pomiędzy blisko sąsiadującymi elektrodami, rozdzielonymi dodatkowo warstwą dielektryka stałego. Dielektrykiem takim jest zwykle rura szklana, stanowiąca element nośny elektrody wysokonapięciowej, wykonanej w postaci warstwy napylonego metalu1) (rys. 1). Zadaniem dielektryka jest r[...]
DOIDOI:10.15199/62.2016.2.7
URL http://www.sigma-not.pl/publikacja-96624-synthesis-and-decomposition-of-ozone-under-conditions-of-dielectric-barrier-discharge-in-oxygen-synteza-i-rozk%C5%82ad-ozonu-w-warunkach-wy%C5%82adowania-barierowego-w-tlenie-przemysl-chemiczny-2016-2.html
Languagepl polski
File
Przem. Chem. 95 (2016) 219-222.pdf 526.08 KB
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 15.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Impact Factor: 2016 = 0.385 (2) - 2016=0.329 (5)
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back