Complementarity and Similarity of Complementary Structures in Spaces of Features and Concepts

Władysław Homenda , Agnieszka Jastrzębska

Abstract

The motivation for undertaking the research on relations, such as complementarity, is complexity of real-world phenomena. Authors aim at preparation of proper modeling tools that would enable to describe dependencies to the greatest extent. The objective of this article is to discuss relation of complementarity. Authors propose definition of complementarity for concepts described with features. Concepts represent phenomena, features describe concepts. The paper is oriented on research on similarity. Authors propose similarity relations for complementary structures in spaces of features and concepts.
Author Władysław Homenda (FMIS / DACSCM)
Władysław Homenda,,
- Department of Applied Computer Science and Computation Methods
, Agnieszka Jastrzębska (FMIS / DACSCM)
Agnieszka Jastrzębska,,
- Department of Applied Computer Science and Computation Methods
Pages427-439
Publication size in sheets0.6
Book Skulimowski Andrzej M. J., Kacprzyk Janusz (eds.): Knowledge, Information and Creativity Support Systems: Recent Trends, Advances and Solutions, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 364, no. Part V, 2016, Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-19089-1, 566 p., DOI:10.1007/978-3-319-19090-7
Keywords in EnglishConcepts, Features, Similarity, Complementarity
Abstract in PolishPraca poświęcona jest podejściu do modelowania zależności pomiędzy konsumentami. Konsumenci zdefiniowani zostali poprzez swoje potrzeby. Inspiracją powstania pracy było zaobserwowanie wielu interesujących zależności w świecie konsumentów rozumianych jako podmioty kierujące się potrzebami. Przykładem takiej zależności, której poświęcona jest ta praca jest uzupełnianie się. Zaproponowane zostało podejście do opisu uzupełniania się oraz zaproponowano sposób oceny podobieństwa konsumentów będących w relacji uzupełniania się. Rozważaniom teoretycznym towarzyszą liczne rzeczywiste przykłady.
DOIDOI:10.1007/978-3-319-19090-7_32
URL http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-19090-7_32
Languageen angielski
Score (nominal)15
Score sourceconferenceIndex
ScoreMinisterial score = 15.0, 23-05-2020, BookChapterSeriesAndMatConfByConferenceseries
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 23-05-2020, BookChapterSeriesAndMatConfByConferenceseries
Publication indicators WoS Citations = 0; Scopus Citations = 0; GS Citations = 1.0
Citation count*1 (2016-09-06)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?