Zawartość chlorków w cemencie hutniczym a zdolności ochronne betonowej otuliny zbrojenia

Justyna Kuziak , Piotr Paweł Woyciechowski , A. Wcisło

Abstract

The investigation of the effect of chloride content in blast furnace slag cement on the protective properties of concrete cover of steel was carried out. Cement containing from 0.085 to 0.5% chloride ion was used. The protective properties of the concreto cover were evaluated based on anodic polarization curves of steel in the concrete after different periods of concrete hardening and carbonation. No effect of chloride content in the cement, over a range of tested values, on the corrosion of steel reinforcement was found. Noncarbonated cover, even at the highest chloride content used, showed a good protection properties for reinforcement. The active corrosion of steel reinforcement in the carbonated concrete was observed.
Author Justyna Kuziak (FCE / ICE)
Justyna Kuziak,,
- The Institute of Civil Engineering
, Piotr Paweł Woyciechowski (FCE / ICE)
Piotr Paweł Woyciechowski,,
- The Institute of Civil Engineering
, A. Wcisło
A. Wcisło,,
-
Journal seriesOchrona przed Korozją, ISSN 0473-7733, e-ISSN 2449-9501
Issue year2016
No6
Pages196-199
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishcement hutniczy chlorki krzywa polaryzacji korozja stali beton
Keywords in English blast furnace slag cement chlorides polarization curve corrosion of steel concrete
Abstract in Polish Przeprowadzono badania wpływu zawartości chlorków w cemencie hutniczym na właściwości ochronne otuliny betonowej. Stosowano cement zawierający od 0,085 do 0,5% jonów chlorkowych. Właściwości ochronne otuliny betonowej oceniono na podstawie anodowych krzywych polaryzacji stali w betonie po różnych czasach dojrzewania oraz po karbonatyzacji betonu. Stwierdzono brak wpływu zawartości chlorków w cemencie hutniczym, w badanym zakresie wartości, na korozję stalowego zbrojenia betonu. Otulina nieskarbonatyzowana, nawet przy najwyższej stosowanej zawartości chlorków, wykazała dobre właściwości ochronne w stosunku do zbrojenia. Zbrojenie w otulinie betonowej skarbonatyzowanej ulegało korozji aktywnej.
DOIDOI:10.15199/40.2016.6.1
Languagepl polski
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?