Numeryczna analiza głęboko posadowionych obiektów w rejonie Warszawy

Paweł Popielski , Błażej Smoliński , Adam Kasprzak

Abstract

W artykule zaprezentowano możliwość wykorzystania rozległych analiz numerycznych w kontekście głębokich posadowień budynków w rejonie Warszawy. Zwrócono uwagę na specyfikę omawianego rejonu związaną z występowaniem złożonych warunków gruntowo-wodnych. W pracy zaproponowano tok postępowania związany z konstrukcją modeli oraz przebiegiem obliczeń numerycznych. Zwrócono uwagę na czynniki mające istotny wpływ na wyniki końcowe prowadzonych analiz. Omówiono konieczność prowadzenia procesu kalibracji numerycznych modeli obliczeniowych z punktu widzenia praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników. Na podstawie zaprezentowanych przykładów i przeprowadzonych analiz sformułowano wnioski końcowe.
Author Paweł Popielski (FEE / DHEH)
Paweł Popielski,,
- Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics
, Błażej Smoliński (FEE / DHEH)
Błażej Smoliński,,
- Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics
, Adam Kasprzak (FEE / DHEH)
Adam Kasprzak,,
- Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Seria: Architectura, ISSN 1644-0633
Issue year2016
Vol15
No3
Pages103-110
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishgłębokie wykopy, geotechnika, modelowanie numeryczne
URL http://www.acta.media.pl/pl/full/13/2016/000130201600015000030010300110.pdf
Languagepl polski
File
NUMERYCZNA ANALIZA.pdf 346.64 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 1.0
Citation count*1 (2020-09-04)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?