Koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha dostaw danych lotniczych

Michał Kozłowski , Ewa Dudek

Abstract

The article is a continuation of the authors’ study on the ways to ensure the quality of aeronautical data and information. Its contents presents safety context for the discussed data, paying attention to unintentional human errors, air traffic safety threats arising from those data defects as well as defining the threats resulting in the occurrence of air incidents. In addition logistical approach to the aeronautical data and information process was discussed and suggestion to treat the sequence of actions of all aeronautical data chain participants as a supply chain, according to ISO 28000 standard, was made. Finally a study of the mentioned standard was carried out, discussing its subject, safety management system’s components, and the purposefulness of applying.
Author Michał Kozłowski (FT / DATE)
Michał Kozłowski,,
- Department of Air Transport Engineering
, Ewa Dudek (FT / DTT)
Ewa Dudek,,
- Department of Transport Telecommunication
Pages143-151
Publication size in sheets0.5
Book Ungiert Dariusz (eds.): Logistyka lotnictwa. Teoria i praktyka, 2018, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych , ISBN 978-83-64636-66-0
Keywords in Polishdane i informacje lotnicze; jakość danych lotniczych; łańcuch dostaw; zarządzanie bezpieczeństwem
Keywords in Englishaeronautical data and information; aeronautical data quality; supply chain; safety management
Abstract in PolishArtykuł stanowi kontynuację prac autorów nad zagadnieniem kompleksowego zapewnienia jakości danych i informacji lotniczych. W jego treści zaprezentowano kontekst bezpieczeństwa omawianych danych zwracając uwagę na nieintencjonalne błędy ludzkie oraz zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lotniczego, wynikające z nieprawidłowości tych danych, jak również definiując zagrożenia przekładające się na zaistnienie zdarzeń lotniczych. Następnie przedstawiono logistyczne ujęcie procesu danych i informacji lotniczych proponując, aby ciąg działań wszystkich uczestników łańcucha danych lotniczych tworzył łańcuch dostaw w rozumieniu normy ISO28000. Na koniec przeprowadzono studium ww. normy, omawiając jej przedmiot, komponenty systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz celowość stosowania.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 11-03-2019, BookMonographyChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back