Rozwój narzędzi cyfrowych a procesy projektowania i produkcji

Radosław Achramowicz

Abstract

Nowadays, in the field of architecture and industrial design, there is a departure from traditionally understood concepts of functions, forms, production processes in favor of interest in flexibility, self-organization and prototyping. This is accompanied by changes, possible thanks to the emergence of new digital tools originating from the automotive, aviation and animation industries. These tools have been present in the creative phase of the design process for over three decades, on the one hand, favoring the interpenetration of architecture and industrial design, on the other, contributing to the erosion of existing rules governing them. So today we can ask ourselves: how far digital we would like to go and where to stop? There are many consequences associated with the answer to this question that redefine twin disciplines – architecture and design.
Author Radosław Achramowicz (FA / DDTA)
Radosław Achramowicz,,
- Division of Design and Theory of Architecture
Other language title versionsDevelopment of digital tools in the context of design and production processes
Journal seriesBuilder , ISSN 1896-0642
Issue year2020
No2 (271)
Pages38-39 (Builder Science)
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polisharchitektura, wzornictwo przemysłowe, narzędzia cyfrowe
Keywords in Englisharchitecture, design, digital tools
Abstract in PolishWspółcześnie w obszarze architektury i wzornictwa przemysłowego następuje odejście od tradycyjnie pojmowanych pojęć funkcji, formy, procesów produkcyjnych, na rzecz zainteresowania elastycznością, samoorganizacją, prototypizacją. Towarzyszą temu zmiany możliwe dzięki wykształceniu się nowych narzędzi cyfrowych, wywodzących się z przemysłu samochodowego, lotniczego czy technik animacji. Narzędzia owe od ponad trzech dekad są obecne w twórczym etapie procesu projektowania, z jednej strony sprzyjając przenikaniu się architektury i wzornictwa przemysłowego, z drugiej przyczyniając się do erozji dotychczasowych zasad nimi rządzących. Dziś możemy więc sobie zadać pytanie, na ile zamierzamy być cyfrowi, a na ile nie? Z odpowiedzią wiąże się wiele konsekwencji redefiniujących architekturę i design – dyscypliny bliźniacze.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.7547
Languagepl polski , en angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 05-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?