Analiza kosztów sprężonego powietrza

Jacek Szymczyk

Abstract

Analizując koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa, w szczególności koszty związane bezpośrednio z produkcją oraz zużywaną energią, podstawową wielkością benchmarkingową jest koszt jednostkowy produkcji rozumiany jako koszt wyprodukowania jednostki produktu, przy czym produkt ten jest bardzo zróżnicowany i zależny od profilu przedsiębiorstwa. Produkt może być pojedynczą sztuką produktu, ale i również np. określoną ilością przepompowanej wody czy określonym przebytym dystansem. Na ten koszt składa się wiele czynników – czynniki techniczne, czynniki osobowe, ale i m. in. te dotyczące bezpośrednio efektywności energetycznej, czyli koszy energii - elektrycznej, ale i także cieplnej przy czym pamiętać należy, że koszty energii wynikają nie tylko z energii zużytej na bezpośrednią produkcję, ale i na czynności inne, np. na transport materiałów, składowanie czy na obsługę biurową. Na koszty energii składają się m. in. koszty wykorzystanych mediów (energia elektryczna, zakupywane z zewnątrz lub wytwarzane na miejscu ciepło w parze lub gorącej wodzie, woda, gaz) oraz pracy maszyn i urządzeń z nimi związanych. Jedną z instalacji, która generuje niestety najwyższe koszty jednostkowe, jest sprężone powietrze.
Author Jacek Szymczyk (FPAE / IHE)
Jacek Szymczyk,,
- The Institute of Heat Engineering
Journal seriesSłużby Utrzymania Ruchu, ISSN 1896-0677, (0 pkt)
Issue year2018
No3(71)
Pages60-62
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishsprężarki, sprężone powietrze, koszty, efektywność energetyczna
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal - za mała objętość w arkuszach wydawniczych: 0.3
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back