Investigation of the motion of motor vehicles in Polish conditions

Zdzisław Chłopek , Jacek Biedrzycki , Jakub Lasocki , Piotr Wójcik

Abstract

In dynamic conditions, the functional properties of internal combustion (IC) engines in steady thermal state depend on time histories of the quantities that characterize the intensity of engine operation. For the automotive engine, the most important process that determines the engine operation is the vehicle speed process. To evaluate the impact of the conditions of operation of motor vehicles on the properties of their IC engines, the investigation of passenger car speed processes in the conditions of typical vehicle use was taken up. The recorded speed vs. time curves were treated as realizations of stochastic processes and basic characteristics of the processes were determined. The vehicle motion was modelled as motion in the street congestion, urban, extra-urban, and high-speed traffic conditions. Based on empirical tests and analyses carried out, sets of passenger car speed vs. time curves have been proposed as realizations of model processes representing the vehicle motion in the conditions under consideration.
Author Zdzisław Chłopek (FACME / IAE)
Zdzisław Chłopek,,
- Institute of Automotive Engineering
, Jacek Biedrzycki - [Automotive Industry Institute]
Jacek Biedrzycki,,
-
- Przemysłowy Instytut Motoryzacji
, Jakub Lasocki - [Automotive Industry Institute]
Jakub Lasocki,,
-
- Przemysłowy Instytut Motoryzacji
, Piotr Wójcik - [Automotive Industry Institute]
Piotr Wójcik,,
-
- Przemysłowy Instytut Motoryzacji
Journal seriesThe Archives of Automotive Engineering -Archiwum Motoryzacji, ISSN 1234-754X, e-ISSN 2084-476X
Issue year2013
Vol60
No2
Pages3-10
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsamochody, testy jezdne
Keywords in Englishmotor vehicles, driving tests
Abstract in PolishWłaściwości użytkowe siników spalinowych zależą w warunkach dynamicznych w ustabilizowanych stanie cieplnym silnika od przebiegów wielkości charakteryzujących intensywność pracy silnika. W silniku samochodowym najważniejszym procesem determinującym jego pracę jest prędkość pojazdu. W celu oceny wpływu warunków użytkowaniu pojazdów samochodowych na właściwości silników spalinowych zajęto się badaniem procesów prędkości samochodów osobowych w warunkach ich typowego użytkowania. Zarejestrowane przebiegi prędkości potraktowano jako realizacje procesów stochastycznych i wyznaczono dla nich podstawowe charakterystyki. Ruch pojazdów modelowano jako ruch w zatorach ulicznych (kongestie), w miastach, poza miastami i na trasach szybkiego ruchu. Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych i analiz zaproponowano zbiory przebiegów prędkości samochodu osobowego, stanowiące realizacje procesów modelujących ruch pojazdów w rozpatrywanych warunkach.
URL http://archiwummotoryzacji.pl/images/AM/vol60/PIMOT_60_chlopek_ang.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 29-06-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 29-06-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 14.0
Citation count*15 (2020-09-08)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?